Projectinformatie

Opdrachtgever Provincie Zuid-Holland Locatie Den Haag Looptijd 2017

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Provincie Zuid-Holland (PZH) heeft op 10 februari de Green Deal duurzaam GWW getekend om voor een duurzamer Nederland te zorgen. Er wordt door de provincie al duurzaam ingekocht maar om iedereen bij projecten ervan bewust te maken, het in te bedden in de werkwijze en eenduidig beleid te koppelen was er behoefte aan een instrument voor de provincie. Vanuit de provincie ontstond dan ook de behoefte om een vertaling te maken tussen organisatiedoelen en het inkoopbeleid.

Het project

Om hierin ondersteunen en deze werkwijze in te bedden, is DON Bureau in gesprek gegaan met de provincie en hebben wij gezamenlijk besloten om een hulpmiddel te ontwikkelen voor provincie Zuid-Holland welke als communicatie-instrument dient bij het aangaan van dergelijke opgaves, van initiatiefase tot sloop. Om de aansluiting met de Green Deal te garanderen is in overleg met de provincie gekozen om een instrument van de aanpak Duurzaam GWW te gebruiken als basis van een online tool te ontwikkelen, het Ambitieweb.

Het resultaat

DON Bureau heeft een online tool ontwikkeld, het Ambitieweb. Het Ambitieweb is een hulpmiddel voor het gestructureerd vastleggen en vast blijven houden van de duurzaamheidsambities gedurende het hele project. Het web is een visuele weergave van twaalf duurzaamheidsthema’s en de daaraan gekoppelde ambitieniveaus. De meeste gebruikers vinden het Ambitieweb het belangrijkste instrument binnen de Aanpak Duurzaam GWW. Dankzij het gebruik zijn ze in staat om duurzaamheidsambities uit algemene beleidsnotities van de organisatie te vertalen naar projecten. De tool kan uitstekend gebruikt worden bij het vertalen van organisatiedoelen naar maatschappelijk verantwoord inkopen.

Naast de invulling van het Ambitieweb dient dit instrument als kennisbank van de verschillende duurzaamheidsthema’s, zo kunnen er per thema een aantal praktische maatregelen gekoppeld worden per thema. Contactpersonen worden toegevoegd die binnen en buiten de organisatie te raadplegen zijn om praktische informatie op te vragen. De ambitieniveaus van Duurzaam GWW 2.0 zijn ter naslagwerk te raadplegen via dit instrument. Daarnaast wordt de onderbouwing van het bepalen van de ambitieniveaus op deze wijze vastgelegd en opgeslagen waardoor het beleid in der tijd getoetst kan worden aan de invulling van de projecten.

Het Ambitieweb is te vinden op www.ambitieweb.nl