Projectinformatie

Opdrachtgever Rijkswaterstaat Zee en Delta Locatie Middelburg Looptijd Q4 2015

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Rijkwaterstaat Zee & Delta (RWS Zee & Delta) is vanuit de Asset Management processen verantwoordelijk voor het onderhoud & beheer aan de assets in het natte en droge areaal. Om dit te ondersteunen zijn betrouwbare basisgegevens nodig die snel en eenvoudig vindbaar zijn door medewerkers. Op dit moment is de ontsluiting van deze gegevens onvoldoende doordat de zoekstructuren en de archivering door niet op orde zijn.

Project

Het koppelen van de gegevens aan de NEN 2767 zodat er een uniforme structuur ontstaat en de gegevens op een heldere wijze worden ontsloten. Voor het omzetten van deze gegevens heeft DON Bureau een handige tool ontwikkeld ‘de VerNENner’ waarmee verschillende gegevens op eenvoudige en automatische wijze worden omgezet naar concepten uit de NEN 2767.

Onze rol

DON Bureau zorgt ervoor dat het project van A tot Z in goede banen wordt geleid.

Resultaat

Een zoeksysteem waarin gegevens op een herkenbare en makkelijke manier ontsloten zijn volgens de NEN 2767 structuur.