Projectinformatie

Opdrachtgever Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid Locatie A16 Looptijd 2014

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Het district Zuid heeft als beheerder van bestaande tunnels te maken met configuratie management. In de configuratie database wordt de decompositie én de te koppelen attributen vastgelegd. Het district heeft DON Bureau gevraagd om hun hierbij te adviseren en ondersteunen.

Het project

DON Bureau is gevraagd om te adviseren bij het eenduidig vastleggen van de configuratie. Hiervoor dienen er spelregels te worden opgesteld, zodat het bijvoorbeeld voor iedereen duidelijk is tot op welke diepgang de decompositie wordt uitgewerkt en volgens welke methodiek. De spelregels zijn hierbij beproeft middels een pilotproject bij de Drechttunnel. Hierbij hebben wij tevens een gebouwmodule opgezet waarbij alle gebouwen en ruimtes van de Drechttunnel een unieke codering hebben gekregen.

Onze rol

DON Bureau heeft het district Zuid geassisteerd bij het opstellen van een fysieke decompositie en datamodel voor de Drechttunnel. Voor dit project hebben wij de kennis en ervaring ingezet op het gebied van o.a.:

  • wet- en regelgeving tunnelveiligheid

  • verkeerstechnische- en tunnel technische installaties (VTTI)

  • assetmanagement (instandhoudingsplan, prestatieanalyse etc.)
  • Informatiemanagement (informatiebehoeften, -overdracht en systeem)

Het resultaat

Een set aan spelregels waaraan een fysieke decompositie dient te voldoen. Daarnaast zijn voor de Drechttunnel de volgende productresultaten geleverd:

  • TTI decompositie volgens de SATO en NEN2767-4;
  • Vertaaltabel van SATO naar NEN2767-4 incl. SattLine benamingen.