Projectinformatie

Opdrachtgever Rijkswaterstaat Looptijd juli 2017-juli 2018

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Bouwwerk Informatie Management (BIM) wordt een steeds belangrijkere manier om informatie over bouwwerken uit te wisselen tussen verschillende partijen. Het eenmalig inwinnen van gegevens en het meervoudig delen en gebruiken van deze gegevens staat hierbij centraal. RWS past BIM toe bij steeds meer projecten. Niet alleen bij grote aanlegprojecten wordt BIM toegepast, maar ook bij onderhoudscontracten wordt gebruik gemaakt van BIM.

Het project

Het BIM-programma van RWS zorgt voor de implementatie van BIM bij de projecten van RWS en zorgt voor de benodigde tooling en randvoorwaarden die hierbij nodig zijn.

Onze rol

DON Bureau levert vanuit RWS ondersteuning aan opdrachtnemers om ervoor te zorgen dat zij leveren conform de eisen en wensen van RWS die zijn vastgelegd in een objecttypenbibliotheek (OTL). Daarbij worden de periodieke COINS-leveringen gecontroleerd en wordt bijgedragen aan de doorontwikkeling van de OTL.

Het resultaat

Informatie die voldoet aan de eisen en wensen van RWS in verschillende BIM-projecten.