Projectinformatie

Opdrachtgever Waterschap Rivierenland Locatie Schelluinen Looptijd 2015 - heden

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Waterschap Rivierenland(WSRL) heeft besloten de NEN 2767-4 methodiek toe te gaan passen binnen de assets van het rivierengebied waarvoor Waterschap Rivierenland verantwoordelijk is.

De prestatie-eisen sluiten aan op de publieke taken van WSRL als uitvoeringsorganisatie. Voor een verantwoordingsrapportage aan het bestuur zijn basisgegevens nodig die betrouwbaar en duurzaam zijn. Ook zullen deze fungeren als basisgegevens voor de toekomst.

Het project

Om te kunnen beschikken over de basisgegevens, is aan DON Bureau gevraagd een kader op te stellen. Dit kader is opgezet op basis van een pilot. Binnen de pilot is het kader tot stand gekomen voor de datastructuur van WSRL. Met dit kader is het mogelijk om de basisgegevens te verzamelen en analyseren.

Onze rol

Voor de integratie van de assets van WSRL in de NEN 2767-4 heeft WSRL samen met DON Bureau delta inzichtelijk gemaakt. Deze delta is het verschil tussen de decompositiedelen van de assets en de reeds aanwezige generieke decompositiedelen binnen de NEN 2767-4.

In de nieuwe release versie 1.4 van de NEN 2767-4 dataset zijn vrijwel alle decompositiedelen bij de assets van WSRL aanwezig.

Voor het opstellen van het kader is Zuiveringseenheid Schelluinen gekozen als pilotomgeving. Deze asset was reeds bekend bij DON Bureau. Daarnaast zullen de rioolgemalen en persleidingen van zuiveringseenheid Schelluinen betrokken worden in de pilot.

DON Bureau heeft de volgende taken mogen oppakken:

- Analyseren en completeren van de bestaande onderhouds beheersysteem decompositie.

- Een NEN2767-4 decompositie voor Schelluinen opstellen

- Een generiek decompositie model voor zuiveringseenheden opstellen