Projectinformatie

Opdrachtgever Bouwinformatieraad Locatie Utrecht en Amersfoort Looptijd 2013 - Heden

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Bij het uitwisselen van digitale objectgegevens tussen partijen (via BIM) gaat er veel mis. Verschillende definiëringen, beschrijvingen en interpretaties door betrokken partijen brengen verwarring. Verschillende bouwpartijen in de sector ‘spreken’ een andere taal. Hierdoor zijn objectgegevens niet efficiënt (geautomatiseerd) herbruikbaar. Dit staat ketenintegratie en de verdere implementatie van BIM in de weg.

Het project

Er is behoefte aan één gestandaardiseerde taal voor de hele sector. ‘De Nederlandse conceptenbibliotheek voor de gebouwde omgeving’, ofwel CB-NL, heeft de definiëring van deze taal tot doel. De CB-NL zit op taalniveau: het gaat om de ontwikkeling van een definiërende en uniformerende taal. Deze 'taal' komt als het ware tussen bestaande standaarden, normen en object-/productbibliotheken in te staan.

De CB-NL is dan ook een digitale beschrijving van generieke, herbruikbare concepten (typen of soorten), die betrekking hebben op:

  • fysieke gebouwde objecten
  • de gebruiksruimten en –gebieden
  • B&U, GWW én Ruimtelijke Omgeving

De beschrijving geldt bovendien gedurende de hele levenscyclus. Ofwel: CB-NL wordt een digitaal woordenboek voor de bouw, eenvoudig bruikbaar voor elke gebruiker. En: gratis beschikbaar voor iedereen via het web.

Onze rol

Verschillende medewerkers van DON Bureau zijn binnen alle lagen van dit project vertegenwoordigd. Voor dit project wordt de aanwezige kennis en ervaring ingezet op het gebied van o.a.:

  • projectmanagement
  • informatiebeheer (ontwikkeling en implementatie tool)
  • modelleren inhoud van bibliotheek