Projectinformatie

Opdrachtgever Rijkswaterstaat Zee & Delta Locatie Middelburg Looptijd september 2018 – maart 2019

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Het ir. J.W. Topshuis is het bediengebouw op en van de Oosterscheldekering (OSK). Naast de bediening van de OSK heeft het Topshuis nog de functies van huisvestiging van de verkeerscentrale voor de bediening van de beweegbare bruggen en sluizen in het noordelijke district van Rijkswaterstaat (RWS) Zee & Delta, de huisvestiging van diverse OSK gerelateerde installaties en de beheerorganisatie van de OSK. Op de 3e en 4e verdieping zijn tevens ruimtes gesitueerd voor de ontvangst van personen.

In 2014/ 2015 heeft een ingrijpende verbouwing van de ontvangstruimtes op de 3e en 4e verdieping plaatsgevonden. In de zomer van 2015 hebben de 3e en 4e verdieping onderdak geboden aan de organisatie van de Tour de France voor de finish van de 2e etappe in Nederland. Later heeft nog een laatste verbouwing plaatsgevonden om verder te voldoen aan moderne standaarden.

De bezettingsgraad laat gebruik van de 3e en 4e verdieping door derden toe. Hierdoor is ingegaan op de vraag hoe gebruik door derden (exploitatie) kan worden georganiseerd en welke randvoorwaarden hieraan worden gesteld. Op korte termijn wordt een besluit genomen over wat de toekomstige situatie gaat worden van organisatie van de exploitatie van de 3e en 4e verdieping in het Topshuis.

Het project

DON Bureau is gevraagd om een businesscase uit te werken die als input dient voor het te nemen besluit. In deze businesscase worden de alternatieven voor de exploitatie van de 3e en 4e verdieping van het Topshuis in kaart gebracht ter onderbouwing.

Onze rol

  • Het opstellen van een plan van aanpak voor de businesscase;
  • Inventariseren van de aanleiding, de probleemanalyse en de beleidsdoelen tijdens een bureaustudie en een workshop met de betrokken stakeholders;
  • Het uitwerken van alternatieven in een beschrijving met financiële, kwalitatieve en kwantitatieve factoren;
  • Het uitwerken van een risico- en impactanalyse per alternatief. In deze stap wordt o.a. gebruik gemaakt van de multi-criteria analyse (criteria voor het onderling afwegen van varianten);
  • Het uitbrengen van de conclusies en aanbevelingen;
  • Schrijven van de businesscase;
  • Bespreken businesscase met betrokken stakeholders tijdens een plenaire sessie.