Projectinformatie

Opdrachtgever Havenschap Moerdijk Locatie Moerdijk Looptijd 2012 - Heden

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Het Havenschap Moerdijk beschikt over ongeveer 2000 hectare aan assets. Circa 1200 hectare zijn uitgegeven aan derden. Om dit areaal op een goede manier te beheren heeft Het Havenschap Moerdijk 2013 een prestatiecontract op de markt gezet. Dit geldt voor alle vakdisciplines zoals rioleringen, cultuur, groen en wegen.

Het project

Het project omvat zowel de voorbereidingen (met betrekking tot het contract) als de beheersing van het gegunde contract zelf.

Onze rol

DON Bureau heeft ervoor gezorgd dat het contract op een goede manier in de markt is gezet. DON Bureau assisteert op dit moment het Havenschap met het realiseren van het beheercontract. Deze is gebaseerd op Service Level Agreements (SLA's). Activiteiten die eerder door ons in dit traject zijn gerealiseerd zijn:

  • Opstellen basisovereenkomst
  • Vastleggen prestatie eisen ten behoeve van de SLA's
  • Huidige situatie in beeld brengen
  • Analyse omgevingsfactoren
  • Opstellen inhoudelijke documenten
  • Opstellen van omgevingsdocumenten
  • Opstellen van technisch management documenten
  • Projectbeheersingsplan
  • Contractmanagement

Het resultaat

Een contract dat aan de juiste partij is gegund en op een goede manier wordt beheerd.