Projectinformatie

Opdrachtgever Provincies Noord-Holland, Gelderland en Drenthe Locatie Nederland Looptijd 2017

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Te zeggen dat de technologische ontwikkelingen hard gaan, is een understatement. Zeker op IT-gebied zijn de ontwikkelingen exponentieel. Dat heeft ertoe geleid dat het gebruik van Artificial Intelligence (AI) ook wel kunstmatige intelligentie (KI) genoemd nu binnen ons bereik is gekomen. Diverse vakgebieden zoals de zorg en de marketing maken hier reeds gebruik van. Vakgebieden als de landbouw zijn hier mee aan het experimenteren. Kunstmatige Intelligentie (KI) is nauwelijks of misschien nog niet toegepast in de wereld van de infrastructuur. Daar willen we verandering in aanbrengen door verkenningen uit te voeren in de vorm van een pilot bij provincies Noord-Holland, Gelderland en Drenthe.

Toepassingsgebieden rondom Kunstmatige Intelligentie stappelen zich op. DON Bureau heeft het initiatief genomen om samen met enkele partners (IBM, Axians, ESRI, Tectrade) te onderzoeken of Kunstmatige Intelligentie (KI) ook binnen de infrastructuur (Provincies, Rijkswaterstaat, Gemeenten) toegepast zou kunnen gaan worden.

Het project

De provincies Noord-Holland, Gelderland en Drenthe hebben een pilot samen met DON Bureau en haar partners uitgewerkt.

“Wat doet de klimaatadaptatie de komende decennia met het wegennet van de provincies?”

Om deze vraag met Kunstmatige Intelligentie aan te pakken, is er een ecosysteem voor de infrastructuur in ontwikkeling van data, instrumenten, kennis en nieuwe inzichten. Dit systeem is in de pilot klein gestart en er groeit telkens een stukje aan. Artificial Intelligence is dus gebaat bij een collectieve en groeiende aanpak. Daarbij is er gebruik gemaakt van een intelligente computer ook een cognitieve computer genoemd.

In deze pilot is dat Watson van IBM.

Het bouwen van het ecosysteem begint bij het stellen van een infrastructuur-gerelateerde vraag, zie hierboven en het bijeenbrengen van relevante data en kennis. Met behulp van Artificial Intelligence wordt gezocht naar nieuwe inzichten. Deze inzichten worden vervolgens onderdeel van het ecosysteem. Bestaande kennis maakt heeft vanaf het begin deel uitgemaakt van het ecosysteem. Nadat de nieuw verkregen eerste inzichten waren geïmplementeerd heeft er een verdieping van de vraag en / of uitbreiding van de vraag en / of uitbreiding van de data verkregen. Hierdoor is er een groeiend ecosysteem gecreëerd.

Bij de verkenning van het ecosysteem onderzochten we de volgende aspecten:

  • Wat was er technisch nodig om het ecoysteem op te zetten?
  • Hoe kon het ecosysteem veilig, schaalbaar en toegankelijk worden ingericht?
  • Waar moesten we allemaal rekening mee houden (kosten, privacy, eigendom etc.)?
  • Wat was er voor nodig om met ongestructureerde data aan de slag te gaan?

Ook hier was en is een samenspel tussen provincies en marktpartijen nodig. Het verkennen van het ecosysteem verloopt parallel aan de inhoudelijke uitwerking. Naast de kruisingen in de dataworkshops, zijn we aan de slag gegaan met diverse bijeenkomsten om het ecosysteem verder vorm te gaan geven.

Onze rol

DON is hoofdaannemer van deze pilot. DON Bureau is de intermediair tussen de klant en IT-gerelateerde bedrijven. We bouwen in een ketenverantwoordelijkheid gezamenlijk een eco-systeem waarbij provincies gebruik gaan maken.

Het resultaat

Het einddoel van de pilot is dat er een start is gemaakt van een nieuw te bouwen eco-systeem. Door het gebruik van diverse verschillende databronnen en deze statisch en dynamisch correlaties te zoeken zijn we in staat gebleken om voorspellende modellen te trainen. Er zijn zowel unsuperviesed en supervised algorimes gebouwd. Hiermee heeft er bij de hoofdvraag : “Wat doet de klimaatadaptatie de komende decennia met het wegennet van de provincies?” bijvangst als uitkomst ontstaan, die zonder gebruik van de IBM cognitieve computer Watson nooit plaats had kunnen vinden.