Projectinformatie

Opdrachtgever Provincie Zeeland Locatie Zeeland

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

De aanleiding

De afdeling planvorming & realisatie is actief in het opstellen van de programmering voor de komende tien jaar op het gebied van verhardingen. Voorwaarde voor een betrouwbare programmering is dat de data op orde is (actueel, betrouwbaar en compleet). Provincie Zeeland heeft besloten op het gebied van informatievoorziening om één systeem te omarmen, welke een compleet overzicht geeft van alle infrastructurele objecten ruimte. Voor de discipline verhardingen is recent een kwaliteitsslag gemaakt door de gegevens te actualiseren, te complementeren en de betrouwbaarheid van de data te verhogen.

Provincie Zeeland heeft op dit moment behoefte om op basis van historische gegevens te bepalen of de onderhoudscycli binnen het beheersysteem voor verhardingen overeenstemmen met de praktijk. De wegbeheerder vermoedt dat dit niet het geval is en dat in de praktijk meer werkzaamheden worden uitgevoerd. Dat zou betekenen dat de kostenramingen op dit moment lager uitvallen dan wat er daadwerkelijk aan budget nodig is.

Het project

Om het vermoeden van de wegbeheerder te onderbouwen, vraagt u ons om een analyse uit te voeren van de historische gegevens en aan te geven waar de onderhoudscycli afwijken van de historische cycli. Het onderzoek richt zich op de volgende vragen:

  • Wat zijn de gemiddelde onderhoudsfrequenties van de meest voorkomende maatregelen bij asfaltverhardingen, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar het gehele areaal en trajecten / wegdelen?
  • Welke maatregelen zijn dominant wanneer er onderhoud gepleegd wordt?

Onze rol

De analyse van het gehele verhardingenareaal van provincie Zeeland bevatten de volgende werkzaamheden:

  • Samenvoegen, opschonen en structureren van de beschikbare data
  • Analyseren van de data
  • Vergelijken van de analyseresultaten met de onderhoudscycli zoals ze nu in het beheersysteem zitten
  • Rapporteren van de analyseresultaten en de conclusies (zowel visueel als onderbouwing)

Op basis van deze analyse is de meerjarige programmering aangepast en budget aangevraagd bij de Gedeputeerde Staten.