Projectinformatie

Opdrachtgever Provincie Gelderland Locatie Arnhem Looptijd 2011 - 2014

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Binnen de afdeling Beheer en Onderhoud van de Provincie Gelderland worden gegevens -met betrekking tot de te beheren assets- op diverse manieren verzameld. De Provincie wil meer structuur en consistentie in de gegevensverzameling (en rapportage) op diverse niveaus.

Het project

De Norm NEN 2767E is een methode die het mogelijk maakt om gegevens van uiteenlopende assets eenduidig en integraal op te slaan. Met deze landelijke norm hebben we binnen dit project de volgende belangrijke zaken vastgelegd/uitgevoerd:

 • eenduidige kwalificatie van de technische staat van alle bouwdelen
 • handhaving van de kwaliteit van de gegevenshuishouding van het areaal
 • vergelijking van kwaliteit tussen individuele trajecten is beter mogelijk door eenduidigheid
 • de decompositie (op 3 niveaus): Beheerobject, Element en Bouwdeel

Onze rol

Voor deze taken wordt de aanwezige kennis en ervaring ingezet op het gebied van o.a.:

 • Assetmanagement
 • prestatiemanagement
 • risicomanagement
 • decomposities
 • advisering inspecties

Het resultaat

De eenduidigheid van gegevens verbetert de positie van de Provincie naar externe partijen. Ook tijdens processen als het uitvragen van contracten zal controle en aantoonbaarheid vergemakkelijken. In zowel de interne als externe communicatie is dit voelbaar.

Na afloop van deze pilot kan geconcludeerd worden dat de NEN 2767 meerwaarde heeft voor:

 • Trajectmanagement
 • De professionalisering van het databeheer (de NEN 2767 is een bouwsteen hiervoor)
 • Het opstellen van Service Level Agreements (SLA’s) per traject
 • Eenduidigheid inzake nieuw af te sluiten (onderhouds)contracten met marktpartijen