Projectinformatie

Opdrachtgever Rijkswaterstaat Zuid-Nederland Locatie Maastricht Looptijd januari 2012 – heden

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

De A2 maakt deel uit van een Trans-Europees Netwerk (TEN). Deze snelweg doorkruist de stad Maastricht met een gedeelte N-weg en kent gelijkvloerse kruisingen. Dit resulteert in conflicten ten aanzien van doorstroming van het verkeer. Maar ook de leefbaarheid in de stad en de verkeersveiligheid komen onder druk te staan.

Het project

Met de aanleg van een dubbeldeks wegtunnel wordt invulling gegeven aan de volgende doelstellingen:

 • betere bereikbaarheid van de stad Maastricht
 • goede doorstroming op de A2
 • bevordering van verkeers- veiligheid en leefbaarheid in omliggende buurten
 • nieuwe kansen voor A2-buurten door stedelijke vernieuwing en opheffing barrières

Het project betreft een integrale gebiedsontwikkeling in opdracht van Rijkswaterstaat, Gemeente Maastricht, Gemeente Meerssen en de Provincie Limburg.

Onze rol

DON Bureau behartigt de belangen van de toekomstige tunnelbeheerorganisatie. Tijdens zowel het ontwerp als de realisatie van het project. DON Bureau ondersteunt de projectorganisatie en de toekomstige beheerorganisaties door:

 • het toetsen en (mede) opstellen van plannen
 • review van ontwerp- en testdocumentatie
 • opstellen en reviewen procedure beschrijvingen
 • het opstellen van de vraagspecificaties voor het instandhoudingscontract (meerjarig onderhoud)

Voor deze taken wordt de aanwezige kennis en ervaring ingezet op het gebied van o.a.:

 • wet- en regelgeving tunnelveiligheid
 • verkeerstechnische- en tunneltechnische installaties (VTTI)
 • assetmanagement
 • bedien- en calamiteitenprocessen
 • systems engineering
 • testmanagement
 • contract- en dossiervorming

Het resultaat

Het einddoel is een stootloze overdracht van het project naar adequaat ingerichte beheerorganisaties binnen Rijkswaterstaat.