Projectinformatie

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Wij als DON bureau staan achter het gedachtegoed van DOEN.

We zien bij diverse projecten, waarbij er conform de standaard UAV GC contracten gewerkt wordt, er veel contractuele discussies zijn en dat de bedoeling helaas uit het oog wordt verloren.

Het project MOBZ (renovatie van diverse sluizen en bruggen in Zeeland en het op afstand bedienbaar maken) was ook een project waarbij de samenwerking tussen OG en ON niet altijd soepel verliep. Gezamenlijk is daarbij de ambitie uitgesproken de vervolg deelopdracht op te pakken in een andere samenwerkingsvorm dan in eerdere deelopdrachten. De samenwerking is vormgegeven volgens de principes van “Marktvisie”. Ook is de naam van het project aangepast in ‘Draaibruggen Kanaal Gent-Terneuzen (DKGT).

Het principe van ‘MARKTVISIE’ voor het project DKGT bestaat uit:

 • Mindset: Best voor Project;
 • Elkaars belangen respecteren;
 • Gemengd team OG-ON: Elke teamrol wordt of door ON of door OG ingevuld en er is een gemengde stuurgroep;
 • Samen werken op een gezamenlijke locatie;
 • Wegnemen contractuele obstakels: open boek en hybride betalingsvorm op Regie & Product;
 • Vergroting van flexibiliteit en efficiency om projectdoelen/missie beter te kunnen realiseren;
 • Gezamenlijk leren van de samenwerking.

Onze missie

Het project geeft invulling aan de corridor bediening en draagt bij aan de Grootste Onderhoudsopgave Ooit (GOO) binnen RWS Zee & Delta door:

Het moderniseren en op afstand bedienbaar maken van de draaibruggen Sluiskil en Sas van Gent, op zo’n manier dat de klant en stakeholders hiermee verder kunnen:

 • Betrouwbare en veilige installaties voor gebruikers;
 • Toekomstbestendig: uitbreidbaar, aanpasbaar, onderhoudbaar en duurzaam.
 • Ervaringen met de nieuwe samenwerking opdoen en lessons learned delen.

Onze visie

In onze visie vormt de samenwerking de sleutel tot succes. Daarbij onderscheiden wij binnen deze samenwerking vier verschillende niveaus:

 1. Samenwerking met de beheerder
 2. Samenwerking met de stakeholders
 3. Samenwerking binnen het projectteam
 4. Samenwerking tussen personen

Leerdoel

We hebben een organisatie met een mixed team waarin rollen gemengd door OG en ON ingevuld worden. Met dit team zoeken wij samen naar oplossingen bij onverwachte zaken vanuit een gelijkwaardige relatie, in plaats van ‘gedoe’ over verantwoordelijkheden en risico’s vanuit een contractuele OG-ON relatie. Wij beogen hiermee efficiënter het project te kunnen realiseren en flexibeler om te kunnen gaan met wijzigingen in het project. Onze leerervaringen willen wij graag delen met opdrachtgevers en de markt, als input voor de aankomende omvangrijke en complexe infrastructurele opgaven.