Projectinformatie

Opdrachtgever Rijkswaterstaat PPO Looptijd 2017-2018

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Aanleiding

Binnen het cluster ZN A Natte Centrales worden objecten binnen het areaal van RWS ZN in de Brabantse en Midden-Limburgse kanalen gemoderniseerd. Nadat de realisatiefase is afgerond, komt het project in de fase van oplevering van opdrachtnemer naar het projectteam en overdracht van het projectteam naar de beheerders (O&O). De beherende diensten willen op een eenvoudige wijze de areaalgegevens kunnen traceren. Dit vraagt om de opleverdossiers vanuit het project te voorzien van registratiegegevens en metadata.

Het project

Het project was gericht op het voorzien van metadata aan de opleverdossiers van tientallen objecten. Het betreft daarmee meer dan 10.000 documenten en tekeningen die voorzien dienen te worden van metadata, zodat de beherende diensten de documenten en tekeningen kunnen gebruiken in de beheerfase van de objecten.

De metadata is middels slimme automatiseringstechnieken ontsloten uit de documenten en tekeningen. Het geautomatiseerd ontsluiten van de gegevens zorgt ervoor dat de kwaliteit van de metadata is verhoogd. Aanvullend zijn er slimme algoritmes gebruikt om de documenten en tekeningen te koppelen aan het juiste decompositieniveau van de objecten.

Onze rol

Binnen het project hebben we het importbestand van Meridian gevuld met de opleverdossiers en voorzien van metadata. Dit hebben we gedaan op basis van spelregels die we gezamenlijk met de beheerders hebben opgesteld, zodat de terugvindbaarheid van de documenten en tekeningen is geborgd. Het importbestand is vervolgens gebruikt om alle opleverdocumenten te importeren in Meridian.