Aanleiding

De Gemeentewerken Rotterdam zocht naar een uniforme en objectieve methodiek voor conditiemeting voor hun Assets. Zij hebben gekozen voor de NEN 2767 methodiek. De werkvoorbereider, beheerder en inspecteur is met een cursus NEN2767-4 op maat binnen het eigen domein beter in staat inzicht te krijgen. Inzicht in de meerjarig onderhoud planning (MJOP) en sturing op (prestatie)contracten.

Door een cursus NEN2767-4 voor Infrastructuur zijn medewerkers in staat te beoordelen hoe een objectieve registratie volgens de NEN 2767 uitgevoerd moet worden.

Het project

Op basis van een didactisch programma Opleiding NEN 2767 is er een zesdaagse incompany cursus gegeven. Naast een aantal theoriedagen zijn een aantal praktijkdagen ingedeeld. Dit heeft gezorgd voor een weloverwogen afwisseling en evenwicht tussen praktijk en theorie aan de cursisten.

Onze rol

Het samenstellen van cursusmateriaal dat afgestemd is op de Asset van de opdrachtgever. DON Bureau was verantwoordelijk voor het verzorgen van docenten, voor zowel de theoretische aspecten als de praktijkoefeningen. Ook het opstellen van een objectspecifieke decompositie, het uitvoeren van een inspectie.

Het resultaat

Na actieve deelname aan deze cursus heeft de cursist inzicht gekregen om specifieke vraagstukken op juiste wijze te kunnen aanpakken.