Projectinformatie

Opdrachtgever Rijkswaterstaat West-Nederland Noord Locatie A10 Looptijd 2013

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Het wegendistrict Alkmaar heeft per 1 mei 2014 als beheerder van bestaande tunnels te maken met de Wet Aanvullende Regels Veiligheid Wegtunnels (WARVW). In deze wet wordt vanuit een veiligheidskader eisen gesteld aan onderhoud en instandhouding. Het wegendistrict heeft per tunnelsysteem een Instandhoudingsplan opgesteld.

Het project

DON Bureau is gevraagd om een project bij de Zeeburgertunnel uit te voeren. Het betreft de basis vaststelling van de informatiebehoeften en fysieke decompositie. Deze data zijn via een tool gekoppeld in het RWS Beheer Management Systeem onderdeel Ultimo. Hierbij hebben wij tevens een gebouwmodule opgezet. Hierbij hebben alle gebouwen en ruimtes van de Zeeburgertunnel een unieke codering gekregen.

Onze rol

DON Bureau heeft het wegendistrict Alkmaar geassisteerd bij het opstellen van een decompositie en datamodel voor de Zeeburgertunnel. Voor dit project hebben wij de kennis en ervaring ingezet op het gebied van o.a.:

  • wet- en regelgeving tunnelveiligheid

  • verkeerstechnische- en tunnel technische installaties (VTTI)

  • assetmanagement (instandhoudingsplan, prestatieanalyse etc.)
  • informatiemanagement (informatiebehoeften, -overdracht en systeem)

Het resultaat

In het Ultimo systeem is een fysieke decompositie van de Zeeburgertunnel aangebracht, waaraan de vaste gegevens zijn gekoppeld. Hiermee hebben wij de basis gevormd voor het instandhoudingsplan maar ook voor het onderhoudsregistratie proces.