Projectinformatie

Opdrachtgever Gemeente Bergen op Zoom Locatie Bergen op Zoom Looptijd juli 2018 - juni 2020

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Aanleiding Gemeente Bergen op Zoom is verantwoordelijk voor de veiligheid en bedrijfszekerheid van haar assets, waaronder het complex Burgemeester Peterssluis (sluis en beweegbare brug). Op basis van verschillende inspecties en berekeningen is geconstateerd dat renovatie van de beweegbare brug en het treffen van veiligheidsmaatregelen noodzakelijk is. Middels een bouwteamconstructie wordt het werk aanbesteedt, waarbij gemeente Bergen op Zoom behoefte aan ondersteuning in het aanbestedings- en bouwteamtraject.

Het project

In bouwteamverband (gemeente, adviseurs en system integrator) wordt een geschikte invulling gegeven aan het ontwerp van de renovatie van de Burgemeester Peterssluis en de daarbij behorende brug. Het ontwerp moet optimaal invulling geven aan de doelstellingen, de eisen en de randvoorwaarden van de gemeente en van de gebruikers van de sluis en de brug, passend binnen het budget en planning. Onze rol

Onze rol

In het voortraject van de aanbesteding heeft DON Bureau een budgetbegroting gemaakt voor gemeente Bergen op Zoom. Met hierbij als uitgangspunt de end-of-life onderdelen, het voldoen aan de Machinerichtlijn en Arborichtlijn. In de zoektocht naar geschikte system integrator en het aanbestedingstraject vervult DON Bureau de rol als technisch adviseur namens gemeente Bergen op Zoom. Door het samenwerkingsverband tussen de gemeente, ProTender en DON Bureau is kennis en kunde aan opdrachtgeverszijde geborgd.