Projectinformatie

Opdrachtgever Provincie Zuid Holland Locatie Zuid Holland Looptijd 2011-2014

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

De Provincie Zuid-Holland heeft de wens om de conditie van de circa 300 km aan oevers, goed inzichtelijk te hebben. Deze transparantie is noodzakelijk om inzicht te krijgen in de (financiële) risico’s voor de korte, middellange en lange termijn. Daarnaast werd input gevraagd zodat gestuurd kan worden op prioriterings- en budgetteringsvraagstukken.

Het project

Om de conditie van de oevers, in zijn totaliteit in beeld te krijgen, werden er verschillende activiteiten uitgezet:

  • Inspectie staat van onderhoud van constructieve delen gesitueerd onder het wateroppervlak
  • Inspectie bovenwater door middel van de tool 2Inspect

In de winter van 2010 en het voorjaar van 2011 zijn alle oevers in kaart gebracht. Dit is gerealiseerd door de uitvoering van NEN 2767-4 inspecties. Tijdens deze werkzaamheden zijn de locatiegegevens en constructieve samenstellingen tevens geactualiseerd (areaalupdate) in ArcGis (geografisch informatie systeem).

Gedurende het gehele project zijn vaartuigen inclusief schippers beschikbaar gesteld door de Provincie Zuid-Holland. Mede de areaalkennis van schippers en het “aanzien van provinciale vaartuigen op het water” bespoedigde de werkzaamheden.

Onze rol

Voor deze taken wordt de aanwezige kennis en ervaring ingezet op het gebied van o.a.:

  • Assetmanagement
  • prestatiemanagement
  • risicomanagement
  • decomposities
  • advisering inspecties

Het resultaat

Conditie oevers in beeld gebracht, vastgelegd en geactualiseerd.