Projectinformatie

Opdrachtgever Waterschap Rivierenland Locatie Schelluinen en Arkel Looptijd 2015

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Waterschap Rivierenland zorgt voor schoon water in het rivierengebied van Nederland. Dit wordt gerealiseerd door diverse assets bestaande uit 37 zuiveringseenheden, getransporteerd door 540 kilometer aan persleidingen die worden gevoed door 180 rioolgemalen. De zuiveringseenheden bevatten tevens diverse gebouwen ter ondersteuning voor kantoorfuncties of installaties.

Waterschap Rivierenland werkt hard aan het inzichtelijk maken van de technische conditie van haar assets om prestaties, risico’s en kosten voor de korte, middellange en lange termijn te voorspellen en te managen. Men heeft het doel om op korte termijn de technische conditie van al haar assets op een efficiënte en effectieve en tegen zo laag mogelijke kosten inzichtelijk te hebben.

Waterschap Rivierenland heeft reeds samen met DON Bureau de nodige voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om de conditie inzichtelijk te brengen. Hierdoor zijn de criteria aanwezig de technische conditie inzichtelijk te krijgen.

De volgende voorbereidende stappen zijn samen met Waterschap Rivierenland doorlopen:

  • Het “zuiveringscompatible” maken van de inspectiemethodiek NEN 2767-4 (uitgevoerd in Q4 2013 en Q1 2014);
  • Het standaardiseren van de decompositiestructuren van de zuiveringseenheid Schelluinen ter voorbereiding op de NEN 2767-4 inspectie en vastlegging in de “handleiding decompositie” (uitgevoerd in Q1 2015).

Het project

Om de uitvoer van de NEN 2767-4 inspecties te standaardiseren wenst de opdrachtgever de toepassing van de “inspectie PCDA”. Dit is de Plan, Do, Check, Act cyclus van Deming die toe is gepast op de inspecties. Het voordeel van het gebruik maken van de “inspectie PDCA” is dat Waterschap Rivierenland het gehele proces van voorbereiden, inspecteren, reviewen en opleveren inzichtelijk en gestandaardiseerd heeft. Samen met de reeds ontwikkelde “handleiding decompositie” heeft men krachtige instrumenten in hand om de technische conditie van al haar assets op efficiënte en effectieve en tegen zo laag mogelijke kosten in beeld te brengen.

Tijdens een pilotinspectie wordt de RWZI Schelluinen en rioolgemaal Arkel in een pilot geïnspecteerd conform de NEN 2767-4.

Onze rol

Wij coördineren en adviseren inspectiebedrijf Inspectations in de uitvoer en rapportage van de inspecties. Dit doen wij vanuit onze knowhow van o.a. de NEN 2767-4, inspectieprocessen en de zuiveringseenheid Schelluinen. De opgedane kennis, kunde en ervaring die op worden gedaan worden verwerkt in de inspectie PCDA.

Het resultaat

Een verder ontwikkelde, uitgeteste, verbeterde en aangepaste “inspectie PDCA” inclusief de bijbehorende middelen en de reeds opgestelde NEN 2767-4 decompositie op de RWZI Schelluinen en rioolgemaal Arkel.