Projectinformatie

Opdrachtgever Provincie Zuid-Holland, dienst beheer infrastructuur Locatie Kanalen Zuid-Holland Looptijd Oktober 2010 – juni 2011

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Het meerjarenonderhoudsplan is voor verschillende Provinciën een belangrijke basis. In deze periode had de Provincie Zuid-Holland behoefte aan inzicht in de staat van onderhoud van haar oeverconstructies.

Het project

Het meerjarenonderhoudsplan is voor verschillende Provinciën een belangrijke basis. In deze periode had de Provincie Zuid-Holland behoefte aan inzicht in de staat van onderhoud van haar oeverconstructies.

Onze rol

DON Bureau heeft tijdens dit project het volgende gerealiseerd:

  • oeverinspecties
  • ArcGIS gerelateerde werkzaamheden aan boord van de provinciale schepen.

Het resultaat

Door de inspectierapportages op inhoud direct te koppelen aan een werkelijke geografische locatie is een duidelijk beeld ontstaan van de probleemgebieden. Door de relatie met conditiescores is een actueel en integraal beeld ontstaan van de staat van onderhoud van diverse soorten oeverconstructies van het gehele areaal. Op basis van dit integrale en actuele beeld kan een doelgerichte risicostudie uit worden gevoerd. Zo kan er worden vastgesteld welke oeverconstructies binnen welk tijdsbestek vernieuwd/ gerepareerd moeten worden.