Projectinformatie

Opdrachtgever Provincie Gelderland Locatie Gelderland Looptijd Q1 en Q2 2016

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Voor het uitvoeren van diverse onderhoudswerkzaamheden heeft de Provincie Gelderland diverse onderhoudscontracten lopen bij marktpartijen. Deze contracten richten zich op herstelwerkzaamheden. De scope van de herstelwerkzaamheden wordt vastgesteld door middel van inspecties. De inspecties worden jaarlijks uitgevoerd door externe inspectiebureaus. Hiertoe vindt vooraf een aanbesteding plaats op basis van een vraagspecificatie en diverse ondersteunende documenten.

Het project

De Provincie Gelderland heeft een aanbesteding voor het inspecteren van ca. 786 kunstwerken, namelijk duikers, bruggen, faunabuizen, viaducten en onderdoorgangen. Een belangrijk onderdeel van deze inspectie is het vaststellen van de specifieke decompositie en het uitvoeren van een conditiemeting conform de NEN 2767- 4 voor infra.

Onze rol

DON Bureau zal tijdens de uitvoering van de opdracht als onafhankelijke derde partij de producten en het proces van de uiteindelijke aannemer toetsen op de NEN 2767 consistentie en op de wijze van rapporteren. Hierbij wordt voortborduurt op de ervaringen die zijn opgedaan uit het vergelijkbare projecten.

Resultaat

Door de inhoudelijke kwaliteitstoets van DON Bureau, wordt de kwaliteit van de de opgeleverde rapportages gewaarborgd zodat adequate input geleverd kan worden aan het programmeringsproces.