Projectinformatie

Opdrachtgever Provincie Utrecht Locatie Utrecht

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

De aanleiding

De provincie Utrecht heeft in de jaren 2016 en 2017 onderhoud en reconstructies uitgevoerd op meer dan 20 provinciale wegen. De revisiegegevens waren als tekeningpakket per project opgeleverd en deze gegevens waren niet verwerkt binnen de systemen. Hierdoor kan er geen correcte meerjarige programmering voor verhardingen opgesteld worden door de afdeling Mobiliteit.

Het project

De beherende diensten willen op een eenvoudige wijze de areaalgegevens kunnen traceren, hiervoor maakt de provincie gebruik van een integraal beheersysteem om de objecten uit de openbare ruimte te beheren. De basis van een dergelijk integraal beheersysteem is de informatie die daarin is opgenomen en het onderhoud en de reconstructies uit 2016 en 2017 waren niet verwerkt. Provincie Utrecht heeft DON Bureau gevraagd om een medewerker voor de afdeling Mobiliteit voor Project- en programmamanagement.

Onze rol

De werkzaamheden op locatie bevatten het analyseren van het tekeningpakket en vervolgens het verwerken van administratieve gegevens, te weten:

  • Grenzen van de deklagen
  • Type verharding
  • Uitgevoerde maatregelen
  • Uitvoeringsjaar