Projectinformatie

Opdrachtgever Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Waterdistrict Merwede en Maas Locatie Dordrecht Looptijd 2009

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Rijkswaterstaat heeft in haar ondernemingsplan 2004/2008 gekozen voor “Markt, tenzij” als één van de leidende principes. Een gevolg van deze visie is een migratie van regie gerelateerde contracten naar prestatie gerichte contracten. Dit op basis van de UAV-TI of UAV-GC.

Het project

Voor de objecten Wilhelminasluis, Ottersluis, Helsluis, Biesboschsluis, Spieringsluis binnen het district Merwede en Maas moet het onderhoudscontract worden gemigreerd. Van regie georiënteerd naar prestatiegericht. Migratie naar dergelijke contracten zorgt ervoor dat ook de projectbeheersing gewijzigd moet worden. Dit resulteert in een migratie van technische inhoudelijke controle naar een procesmatige besturing. Veelal in de vorm van Systeem Gerichte Contractbeheersing (SCB).

Onze rol

RWS Merwede en Maas heeft voor de contractbeheersing besloten het Beheer Management Systeem (BMS) Ultimo aan te schaffen. En deze in te richten voor de daadwerkelijke realisatie van de werkzaamheden.

DON Bureau is gevraagd om samen met Ultimo het BMS in te richten. De werkzaamheden bestaan hierbij in hoofdlijnen uit:

  • Decompositie van de 5 objecten op basis van de NEN 2767
  • Begeleiden NEN 2767 conditiemeting
  • Risicoanalyse op basis van de FMECA methodiek
  • Leveren van een adviesrapport (incl. gespecificeerde raming van de herstelkosten)
  • Implementeren van Beheer Management Systeem

Het resultaat

Het resultaat van de werkzaamheden is een BMS, ingericht voor het prestatiecontract, van de 5 objecten binnen het district Merwede en Maas.