Areaal op Orde & Informatiebeheer

Betrouwbare informatie vormt de basis voor de juiste beslissingen. Processen en systemen genereren veel data. We ontwikkelen daarom datamodellen en decomposities. En adviseren bij de keuze van informatiesystemen en de implementatie ervan. Ontbrekende data maken we inzichtelijk door inspecties. Zo creëren we betrouwbare informatie voor projecten, beheer en besluitvorming.

Informatiebehoefte

Met onze kennis zijn wij in staat om de juiste informatie voor het juiste doel te ontsluiten. Door gerichte informatieanalyses en procesanalyses te combineren met onze innovatieve focus en ervaring leveren we die passende informatiebehoefte.

Advisering informatiesystemen

Om de vele data een plek te geven in uw organisatie brengen we gericht advies uit over welke pakketten hierin ondersteunen. We geven advies bij het ontwerp, implementatie en de inrichting van het OMS, BMS of GIS pakket.

Informatieoverdracht

De basis van betrouwbare informatie begint bij zuivere informatie. DON Bureau ondersteunt in een kwalitatieve overdracht van informatie. Dit doen we tussen opdrachtgevers en marktpartijen, tussen ketenpartners maar ook van project naar beheer.

Datamodellen en decompositie

We creëren betrouwbare informatie door onze kennis van decomposities, het opstellen van datamodellen, ontologie, semantische structuren, functionele en fysieke decomposities.

Advisering inspecties

Onze jarenlange ervaring en betrokkenheid bij de NEN2767 Conditiemeting stelt ons in staat u te adviseren bij inspecties. Die doen we op het gebied van voorbereiding, contractering, begeleiding en analyses van de resultaten.