Rijkswaterstaat heeft een proefproject uitgevoerd om tunnels te inspecteren met de NEN-norm 2767, ontwikkeld voor de vastgoedsector. Deze nulinspecties stellen de conditie van de installaties vast. De resultaten zijn bevredigend, maar doorontwikkeling van de norm is noodzakelijk. In uitgave 6/7 van Land+Water is dit nader toegelicht.

Publicatie delen

LinkedIn E-mail