DON en NEN Wowfactor in Lugano

Succes op World Maintenance Forum 2013

Begin september vond in Lugano, Zwitserland, het World Mainteance Forum 2013 plaats. Op deze conferentie van het wereldwijd netwerk voor het onderhoud van bedrijfsmiddelen, was een hoofdrol weggelegd voor D.O.N. Bureau en NEN. Het thema van de conferentie was reliability engineering en industrieel onderhoud binnen bepaalde domeinen. de zeer succesvolle presentatie over standaardisering van beoordelingsmethodes voor constructies en infrastructuur sloot daar naadloos op aan. Met aangepaste trots durven we daarom te spreken van D.O.N. en de NEN Wowfactor in Lugano.

‘Blik op de Weg’

Reliabillity engineering en industrieel onderhoud binnen bepaalde domeinen zijn complexe processen. Deze kunnen alleen goed geïmplementeerd worden als normeringen de voorwaarden scheppen. Deze conferentie was daarom bij uitstek hét podium voor D.O.N. Bureau. Als een van de gastsprekers werd een succesvolle visie gegeven op de noodzaak om condities en voorwaarden te standaardiseren. Op de conferentie vertegenwoordigde Don Bureau samen met het Nederlandse NEN- comité, de norm NEN 2767-4. Als ontwikkelaar van NEN 2767 presenteerde Donald Bezemer (D.O.N. Bureau) zijn toonaangevende methode om infrastructuur via hiërarchische decompositie en infrastructurele metingen, te conditioneren. Hij gaf daarmee uiterst succesvol zijn ‘blik op de weg’.

Het World Maintenance Forum

Het World Maintenance Forum is een wereldwijd sociaal netwerk op het gebied van onderhoud van bedrijfsmiddelen, constructies en infrastructuur. Het forum verbindt individuen, aandeelhouders, belanghebbenden en overheden. Van particulieren en lokaal management tot en met de industriële en dienstverlenende bedrijven, zoals nutsbedrijven, infrastructuur gerelateerde organisaties en faciliterende instanties. Het bevordert wereldwijde samenwerking en de ontwikkeling en het delen van kennis daar waar nodig. Het mission statement luidt: 'Think global, act local’. Een visie die past bij de filosofie van D.O.N. en NEN.

Publicatie delen

LinkedIn E-mail