IALCCE 2016 - dokter DON

16 tot en met 19 oktober 2016 heeft het vijfde International Symposium Life Cycle Civil Engineering (IALCCE) plaatsgevonden in Delft. Dit symposium staat volledig in het teken van Life Cycle Engineering en wordt vertegenwoordigd door gastsprekers uit de hele wereld. Vooraf diende alle gastsprekers een zelf opgestelde paper in met een onderwerp dat in het teken staat van Life Cycle Engineering van civiele Assets. Vervolgens werden deze papers door gepresenteerd voor het publiek van het IALCCE symposium.

Samen met Rinus Kuijper, voorzitter van de norm NEN 2767-4 conditiemeting voor infrastructuur, heeft DON Bureau een paper opgesteld waarin de NEN 2767-4 als basis methodologie wordt gebruikt om conditiemetingen van bouwwerken te standaardiseren. De gedachtegang van de paper is op maandag 17 oktober door Lars Leenders tijdens de BIM sessies gepresenteerd in het auditorium van de TU Delft. Tijdens de presentatie is een metafoor gebruikt waarin de NEN 2767-4 is vergeleken met een bezoek aan de huisarts. De fysieke asset vormt daarbij het lichaam. De NEN 2767-4 inspecteur is de huisarts die een relatief snelle check doet van de assets, net zoals een huisarts dat doet wanneer wij klachten hebben. Bij klachten aan een van onze knieën verwijst de huisarts ons door naar orthopeed voor nader onderzoek met bijvoorbeeld een scan. Bij scheurvorming aan een van de pijlers van een brug initieert de NEN 2767-4 inspecteur een gerichte technische inspectie om de schade, oorzaak en gevolg nauwkeuriger vast te leggen.

Na de metafoor heeft de voorzitter van het IALCCE 2016 DON Bureau hernoemt tot “Dokter DON”.

Publicatie delen

LinkedIn E-mail