Standardisation of condition assessment of the built environment

DON Bureau heeft samen met Waterschap Rivierenland en de Provincie Gelderland een abstract paper geschreven over de NEN 2767. De paper beschrijft op hoofdlijnen de NEN 2767 en zoomt in op Europese ontwikkelingen door de NEN 2767 in te dienen als standaard norm voor conditiebepaling van niet verplaatsbare assets. O.b.v. de abstract paper wordt een full version paper geschreven die vervolgens in oktober 2018 wordt gepresenteerd op het IALCCE congres in Gent. IALCCE staat voor "International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering". Een congres waarbij specialisten vanuit de hele wereld nieuwe ontwikkelingen en ervaringen met elkaar uitwisselen op het congres.

Publicatie delen

LinkedIn E-mail