Rotterdam deelt kennis assetmanagement via iAMPro

CROW, de provincies en de gemeente Rotterdam gaan tools, formats en modellen voor assetmanagement delen via het kennisportaal iAMPro. De kennis van Rotterdam komt daarmee later dit jaar beschikbaar voor andere overheden als gemeenten, provincies en waterschappen. Ook geeft Rotterdam het komende jaar als gebruiker feedback op de website. Deze afspraken werden gemaakt in een ‘werkdialoog’ waaraan Rotterdam onlangs op uitnodiging van CROW deelnam.

De gemeente Rotterdam is net als de provincies actief bezig met assetmanagement. Om niet allemaal het wiel opnieuw uit te hoeven vinden, hebben de provincies het afgelopen jaar het online kennisplatform iAMPro ontwikkeld. Via dit platform kunnen ook andere (decentrale) overheden en samenwerkingspartners hun kennis op het gebied van assetmanagement delen.

Vrijblijvende 'kruisbestuiving'

Wim van der Meer, assetmanager riolen en gemalen gemeente Rotterdam: "Sinds de lancering in januari 2015 is iAMPro flink aangevuld met nuttige informatie voor professionals. Omdat Rotterdam de afgelopen anderhalf jaar belangrijke stappen heeft gezet op het gebied van assetmanagement, is ook aan ons gevraagd kennis en documenten beschikbaar te stellen. Door deze als 'open source' te delen ontstaat landelijk een vrijblijvende 'kruisbestuiving' van assetmanagement kennis."

Over iAMPro

iAMPro staat voor infrastructuur AssetManagement Professionals en is een initiatief van de twaalf provincies. In samenwerking met DON Bureau hebben zij iAMPro ontwikkeld. iAMPro is een kennisportaal dat professionals in het assetmanagement van de infrastructuur (wegen, waterwegen en openbare ruimte) op interactieve wijze met elkaar in contact brengt om versneld assetmanagement vraagstukken op te kunnen pakken. Het beheer van het portaal is neergelegd bij CROW.

Rotterdam is via Gerben Wigmans (directeur Openbare Werken en lid van de stuurgroep van iAMPro) en Klaas Snoeij (programmamanager assetmanagement Rotterdam en lid contentgroep van iAMPro) betrokken bij het portaal.

Meer informatie:

Kennisportaal iAMPro: www.iampro-portaal.nl

Assetmanagement Rotterdam: Klaas Snoeij, programmamanager, k.snoeij@rotterdam.nl, tel. 06 51315126.

CROW: Ton Hesselmans, projectmanager Beheer openbare ruimte & Infrastructuur, ton.hesselmans@crow.nl, tel. 0318 695314.

Naar iAMPro

Naar iAMPro

Publicatie delen

LinkedIn E-mail