Pure winst door gedeelde kennis via datamodel

Pure-winst-door-het-delen-van-kennis-via-een-datamodel-864x400_c


De renovatie van de Velsertunnel is in volle gang. De impact voor de omgeving wordt beperkt door omleidingsroutes en een goede voorbereiding van het traject, wat dagelijkse verkeersinfarcten voorkomt. Bij zo’n groot project moeten de betrokken partijen, zoals Rijkswaterstaat, provincie en bouwbedrijven, alle benodigde kennis makkelijk kunnen uitwisselen. Geen sinecure voor oudere infrastructuur, waarvan de bouwtekeningen of het onderhoudsplan niet altijd gedigitaliseerd zijn. Tegenwoordig kunnen online kennisportals, zoals het platform iAMPro, daarvoor een uitkomst bieden middels een datamodel. Zowel overheidsorganisaties als commerciële partijen worden hiermee ondersteund in hun assetmanagement van onder andere wegen, bruggen, tunnels en sluizen.

Bekijk het artikel op mijnzakengids.nl

Publicatie delen

LinkedIn E-mail