Professioneel Asset Management met iAMPro in Otar

Voor de provincies ontwikkelt DON Bureau het kennisplatform ‘iAMPro’, waarin Asset Management bouwstenen worden opgenomen. Met iAMProwordt gehoor gegeven aan de vraag:

'hoe kunnen we als provincies in de komende jaren ons beheer & onderhoud 'goed' borgen, wetend dat er aan de ene kant grote vervangingen op komst zijn en er nog investeringen moeten worden gedaan in de bestaande infrastructuur en er aan de andere kant bezuinigingen nodig zijn in de rijksfinanciën met invloed op de provincies'

In editie 2013-7 van OTAR vertellen onze heren Peter Vriends en Erwin Kamp, op pagina 40, over iAMPro.

Lees hier het artikel

Lees hier het artikel

Publicatie delen

LinkedIn E-mail