OMdenken

Vrijdag 20 november 2015 hebben we een interne en zeer inspirerende DON dag gehad. Enkele jaren geleden zou zo’n dag volledig door mij zijn geregisseerd. Deze dag was volledig buiten mij om georganiseerd. Dit werd dan ook de meest inspirerende dag tot op heden. Ik zou er hele vellen papier aan kunnen wijden, maar dat zou u als lezer maar doen vervelen. Het werd een topdag, zie hieronder.

Communicatievorm

Ik heb eerder geschreven over www.infra-lab.nl.
4 collega’s hebben het ondeugende initiatief genomen om de verschillende applicaties van DON te integreren in 1 web-applicatie. Met een prachtig resultaat.
Dit middel helpt ons om beter de markt te informeren over onze oplossingen voor diverse vraagstukken. Deze mannen van DON hebben de "JA, EN…" filosofie gehanteerd.

OMDENKEN en de JA, MAAR…naar JA, EN... eigenschappen!!!

Wat is omdenken? Middels 2 voorbeelden zal ik proberen deze zienswijze over te brengen.
Johan Cruijff is een meester in omdenken. Johan was op zijn zestienjarige leeftijd al een meester in het kantelen van situaties. Cruijff kwam op zijn fiets naar stadion “ DE MEER” (Nostalgie voor ons) en zag daar de nieuwe auto van assistent Bobby Harms. “ Harms zag Cruijff kijken en sprak Cruijff vaderlijk toe: “ja jongen, als je goed je best blijft doen, heb jij later ook wel zo’n mooie auto”. Waarop Cruijff antwoorde: “ En, als jij goed je best blijft doen, dan mag je later misschien wel mijn chauffeur zijn”.

Paul de Leeuw - Televisieprogramma: streaker voor dierenleed
Tijdens een uitzending van Paul de Leeuw komt er een streaker op de live televisie binnenrennen. Paul kan 2 dingen doen, boos worden of meebuigen. Paul neemt de streaker (nog steeds met onderbroek aan) op schoot en vraagt aan de streaker wat hij onder dierenleed bedoelt? Paul zegt: ”Ik wil weleens weten wat voor vlees ik in de kuip hebt. Jij bent begonnen, dan moet je ook echt gaan streaken.” En vervolgens rukt Paul onder luid gejoel van het publiek de man zijn onderbroek van het lijf. Beschaamd rent de streaker de studio uit,

Zowel Paul de Leeuw als Johan Cruijff geven kort een bondig weer wat de techniek van omdenken beoogt. Door op een andere manier met een probleem om te gaan, zijn we (met z’n allen, ook u als lezer) in staat er ons voordeel mee te doen.

Omdenken is niet denken in JA, MAAR … , we gaan denken in JA, EN ……..

Innovatie en creativiteit

Door meer te gaan denken in “ja, en…” gaan we steeds meer denken wat wel kan, waarbij we kansen en mogelijkheden zien. We zien niet alleen meer de beren op de weg. Wat gaan we wel zien? We zien ook de beren én ook de weg.
Het resultaat? Creativiteit, vernieuwing en innovatie.

De OMDENKEN filosofie

De omdenken filosofie is niet denken in problemen, maar denken in mogelijkheden. Als we een probleem op een elegante manier benaderen, blijkt het soms verrassend eenvoudig om een nieuwe mogelijkheid te creëren.

Nieuw initiatief

DON vindt innovaties cruciaal voor de toekomst. Om deze reden heeft een collega het eigenaarschap op zich genomen rondom innovaties. En dat vanuit de JA, EN …. filosofie.

Lees meer over de theorie van OMDENKEN hier.

Lees meer over de blogs van Don Bezemer hier.

Publicatie delen

LinkedIn E-mail