MOBZ – Meer dan een project

Het project MOBZ kent een lange historie. Vanaf begin 2000 heeft Rijkswaterstaat gewerkt aan het realiseren van afstandsbediening voor de sluizen en bruggen in de Zeeuwse regio. Na een uitgebreide studie zijn eerst de vier recreatiesluizen voorzien van bediening op afstand. Dit zijn de Roompot-, Grevelingen-, Bergsche diep- en de Zandkreeksluis. Ook werd in het Topshuis een eerste deel van de Nautische Centrale ingericht. Onder de vlag van MOBZ zijn er ook veel onderhoudsmaatregelen gerealiseerd die los staan van de bediening op afstand.

Door sluizen en bruggen vanuit een centrale te bedienen, kan de scheepvaart beter door een gehele corridor begeleid worden. Reizen worden daardoor beter planbaar. Daarnaast kan personeel op een centrale plek efficiënter ingezet worden.

Na een evaluatie die gedeeld is met de Tweede Kamer is besloten de grote sluizen en bruggen in Zeeland ook op afstand te gaan bedienen. In 2011 is een contract voor de realisatie gesloten tussen RWS en ENGIE. MOBZ is het eerste project waarin gewerkt wordt aan uniformering van de bedienprocessen en standaardisatie van het instrumentarium voor de bedienaars. In MOBZ worden een groot aantal kaderdocumenten voor de Landelijke Brug- en Sluisstandaard (LBS) ontwikkeld. MOBZ is ook pilot voor de LBS. Onder andere de uitwerking van de cameraplannen binnen de LBS heeft grote invloed op de scope van MOBZ. Ook de eisen op het gebied van machineveiligheid blijken onverwacht veel grotere impact te hebben.

DON bureau heeft aan dit bijzondere project tijdens de verschillende fases diverse activiteiten uitgevoerd, zoals het schrijven van de Vraagspecificatie proces en Vraagspecificatie eisen, tijdens de realisatie fase hebben we adviseurs op het gebied van Contract management en Technisch management geleverd.

In juli 2015 werden de Kreekraksluizen als eerste beroepsvaartsluizen op afstand bediend. Mei 2017 werden de Oostsluis en de Westsluis Terneuzen en de Post- en Vlakebruggen op afstand bedienbaar. Hierna startten de werkzaamheden om tot oplevering en overdracht te komen. Streven was dat de contractuele oplevering tussen RWS en ENGIE samen viel met de overdracht van het beheer en onderhoud naar de districten en de onderhoudsteams. Op 4 april 2018 zijn de laatste objecten formeel opgeleverd en overgedragen.

Zoals de titel zegt: MOBZ is meer dan een project. Het is innovatie en ontwikkeling, veranderingen in de organisatie, samenwerken tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, onderhoud, afstemming met andere projecten, veel mensen die jaren van hun leven in dit project hebben gestopt. Een bijzondere periode voor wie er aan mee heeft gewerkt, waarbij we ondanks of misschien zelfs juist vanwege de tegenslagen ook trots zijn op wat we hebben bereikt. De resultaten op beeld spreken voor zich. Samen met betrokkenen vanuit Rijkswaterstaat en ENGIE blikken we nog eens terug op dit gedenkwaardige project en komen positieve en negatieve leerervaringen langs. Zowel bij Rijkswaterstaat als bij ENGIE nemen we al deze kennis en ervaring mee in huidige en toekomstige projecten.

Op dit moment gaan we een nieuwe fase in waarbij we met de nieuwe Marktvisie het bestaande contract aan het herijken zijn om de lessons learned uit de vorige fase. Hierbij gaan we meer samen werken met de marktpartij en in een samengesteld team aan de draaibruggen kanaal Terneuzen gaan werken. DON bureau zal hier ook aan deelnemen om de kennis en expertise die wij hebben op gedaan in de vorige fases ook te kunnen inzetten voor dit mooie vervolg project.

mobz

Publicatie delen

LinkedIn E-mail