Managing Public Space

Leerstoel


DON Bureau in het Bestuur “Leerstoel Managing Public Space” namens NL-Ingenieurs

De kopgroep 5 gemeenten (Zwolle, Rotterdam, Zoetermeer, Leiden en Almere) samen met het bestuur van iAMPro (waar DON Bureau zitting in heeft) hebben het initiatief genomen om een Leerstoel Managing Public Space opgezet samen met Universiteit Wageningen (WUR).

Het is een ontwikkeling dat een breed draagvlak heeft onder de beheerders van de Openbare Ruimte (Gemeenten, Provincies, steeds meer Waterschappen en RWS). Door de snel veranderende wereld (Energie transitie, klimaat adaptatie circulariteit, levenscyclus assets) biedt overheden middels de Leerstoel om de Goverance binnen het Publieke domein beter in te gaan richten.

De noodzaak van een bijdrage van de wetenschap aan het vakgebied Beheer Openbare Ruimte wordt binnen het Publieke Domein gevoeld. DON Bureau is gevraagd om zitting te nemen (namens NL-Ingenieurs) in het Bestuur van deze Leerstoel.

Waarom een Leerstoel?

In Nederland zijn met name in steden, provincies, waterschappen en binnen Rijkswaterstaat enorme transformaties en dynamieken gaande. Veel systeem- en ruimtevraagstukken (w.o. klimaatadoptie, energietransitie, circulariteit) spelen tegelijkertijd.

Vaak gaat het over het veranderen of vernieuwen van bestaande systemen, zoals riool- en watersystemen, renovatie van de bruggen- en sluizen om meer klimaatadaptief te worden, verandering van biodiversiteit, minder gebruik van nieuwe grondstoffen. Soms gaat het om compleet nieuwe systemen, zoals aanleg warmtenetten om minder afhankelijk te worden van aardgas.

De financieel en maatschappelijke impact van dit soort transities is enorm.

Er komen dus veel transitievragen op steden, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat af. Beheerders van het Publieke domein spelen hierin een sleutelrol in de aanpak ervan. De complexiteit van de vraagstukken is enorm. Tegelijkertijd zijn de beheerders tot nu toe nauwelijks met deze strategische vraagstukken bezig en is er een tekort aan goed opgeleide professionals.

De wetenschap (systematisch verwerven van geordende en objectieve kennis door middel van theorieën en methoden) gaan voor de juiste stappen op het vakgebied beheer zorgen en daarmee een impuls geven aan het toekomstgerichte beheer in de gehele onderwijspiramide.

Rol DON Bureau

DON Bureau is binnen het publieke domein mede toonaangevend rondom het thema assetmanagement. Op basis hiervan zijn we gevraagd een rol te gaan spelen in het bestuur van deze nieuwe Leerstoel en zijn daar dan ook trots op.

Publicatie delen

LinkedIn E-mail