Integratie NEN 2767 Gebouwen en Infra is gestart

Begin 2015 is door de Werkgroep Integratie een goed onderbouwd positief advies gegeven voor samenvoeging van de normdelen NEN 2767-1 en NEN 2767-4-1 en de normdelen NEN 2767-2 en NEN 2767-4-2. De samenvoeging moet in 2015 plaatsvinden. Bij de inhoudelijke samenvoeging zijn diverse (sub)commissies en werkgroepen betrokken.

Na voltooiing van de samenvoeging in 2015 kunnen gebouwen, infrastructurele objecten en buitenruimten op dezelfde objectieve wijze met NEN 2767 worden beoordeeld. Dit is belangrijk om onderhoudsbudgetten op object (complex) niveau eerlijk te kunnen verdelen. Eenduidige communicatie over kwaliteit van assets en doelmatigheid van onderhoudsingrepen moet op alle niveaus in de keten van beleidsmaker tot leverancier kunnen plaatsvinden . Inmiddels is Don Bureau samen met Helix Advies in opdracht van NEN aan de uitwerking van één norm NEN 2767 voor gebouwen en infra gestart. Middels nieuwsbrieven worden betrokkenen op de hoogte gehouden van de voortgang

Bekijk de pdf om de nieuwsbrief volledig te lezen!

Publicatie delen

LinkedIn E-mail