iCentrale

DON Bureau is betrokken bij het “Landelijk Programma iCentrale” als mede-kerngroep lid .

De heer Andre Loos van Provincie Noord-Holland is Landelijk programma-directeur voor alle Decentrale Overheden (DCO’s).

De ontwikkeling van de iCentrale wordt tevens ingepast in het Bestuurlijk Overleg MIRT, waarbij er afgesproken is dat de Digitaliseringsopgave (aangeduid als ‘Digitalisering Overheden’) een versnelling moet gaan krijgen.

Wat doet dit programma?

Gezamenlijk hebben gemeenten, provincies en private partijen in het landelijk programma iCentrale een samenhangend pakket van 19 diensten ontwikkeld. Alle 19 diensten kennen meerdere concurrente aanbieders, zodat decentrale overheden voor elke iDienst keuzes hebben.

Het gaat om de volgende mogelijke centrales:

 • Verkeersmanagement
 • Tunnelbediening en -bewaking
 • Brug- en Sluis bediening
 • Parkeermanagement en -beheer
 • Crowd- & Eventmanagement
 • Stadstoezicht en -beheer.

Landelijke standaarden onderlijnen de kwaliteit

Deskundigen van overheden en bedrijven hebben deze standaarden getoetst en omgezet in CROW-publicaties. De beschikbare landelijke CROW-standaarden zijn:

 • iBedienfilosofie
 • Koppelvlakken
 • Blauwdruk architectuur
 • Samenhang koppelvlakken en blauwdruk
 • Veiligheidskaders
 • Cyber security
 • Machineveiligheid

Werkwijze groep iCentrale

De kerngroep iCentrale gaat bij interesse een roadmap samen met de betreffende DCO uitwerken ten behoeve van de domeinen : Verkeersmanagement, Sluis,-en Brugbediening, Stadstoezicht en Crowd-management.

De kerngroep biedt U als Decentrale Overheid (DCO) aan om gratis de volgende stappen te doorlopen:

 • Het beschrijven van de uitgangspositie
 • inventariseren van de kansen en mogelijkheden voor U als DCO
 • bepalen van de ambitie en de behorende termijn
 • uitwerken van een roadmap

Referenties

We zijn met de volgende Decentrale Overheden in gesprek of gaan reeds diensten afnemen:

 • gemeente Almere
 • gemeente Leeuwarden
 • provincie Flevoland
 • provincie Noord-Holland
 • provincie Overijssel
 • gemeente Deventer
 • gemeente Lelystad
 • provincie Utrecht
 • Groningen bereikbaar
 • Gemeente Arnhem

Daarnaast zijn we met de volgende Decentrale Overheden in gesprek om te komen tot een roadmap:

 • Provincie Noord-Brabant
 • gemeente Rotterdam
 • provincie Zeeland
 • gemeente Leiden
 • gemeente Haarlem
 • gemeente Dordrecht
 • gemeente Zwolle

www.idiensten.nl

www.icentrale.nl

Publicatie delen

LinkedIn E-mail