DON Bureau is trots kernteam lid te zijn van deze revolutionaire nieuwe ontwikkeling binnen het publieke domein

DON bureau is actief binnen de vitale assets zoals bruggen, sluizen, tunnels en keringen. Tevens zijn we met enkele partners een van de 7 Raamovereenkomst partijen.

Hogere kwaliteit en fors lagere kosten voor de centrale overheden

De afgelopen jaren hebben de centrale overheden en bedrijven samen landelijke iDiensten ontwikkeld. Gemeenten en Provincies kunnen deze iDiensten afnemen om delen van hun werkzaamheden efficiënt en effectief te laten uitvoeren. Dit bespaart aanzienlijk in de kosten, vraagt geen initiële investeringen en verbetert de (netwerk)prestaties en diensten aan (vaar)weggebruikers. Alle ontwikkelingen zijn nu gereed en de iDiensten ‘liggen op de plank’. Om in de praktijk de baten te kunnen plukken van de ontwikkelingen is gestart met het regionaal gaan toepassen van iDiensten. Meerdere stads- en wegbeheerders zijn al betrokken en zij worden maximaal gefaciliteerd door het landelijke programma iCentrale. Het Ministerie en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Krachtenbundeling ondersteunen de landelijke toepassing, onder meer door de mogelijkheden van iDiensten onder de aandacht te brengen bij de regionale bestuurders.

De kracht van het inzetten van iDiensten zit enerzijds in het managen van samenhangende overheidsdomeinen gericht op beleidsdoelen
en -prestaties
(beter) en anderzijds in het slim combineren en professionaliseren (goedkoper).

Duurzaam, veilig en leefbaar: beleidsdoelen staan centraal

Door het standaardiseren, professionaliseren en slim combineren staat niet meer de uitvoering van de taken zelf centraal, maar de beleidsdoelen waartoe deze taken worden uitgevoerd. Bij de meeste stads- en wegbeheerders is dit een eigen combinatie van duurzaamheid, veiligheid en leefbaarheid. Het management, de bediening en het beheer van overheidsdomeinen en -objecten worden prestatiegericht en kunnen in samenhang worden ingezet op het realiseren van heldere beleidsdoelen. De uitvoering zelf wordt een effectief en efficiënt beleidsinstrument: overheden stellen doelen en voeren regie gericht op -en betalen voor- het halen van de beleidsdoelen.

Uitvoering beter en goedkoper

Door de behoeften vanuit decentrale overheden te combineren met de mogelijkheden vanuit bedrijven is gezamenlijk gekomen tot landelijk gestandaardiseerde diensten voor het beheren, bedienen en managen van domeinen van stads- en wegbeheerders. Bedrijven kunnen zo dezelfde diensten aanbieden voor meerdere domeinen en meerdere stads-en wegbeheerders. Investeringen in gebouwen en systemen, ontwikkeling van instrumenten en processen en inzet van mensen en middelen komen zo niet ten laste van één decentrale overheid, maar worden maximaal gespreid. Dit heeft veel voordelen:

Stads- en wegbeheerders hoeven zelf niet meer de (operationele) uitvoering te doen:
grote eigen investeringen, kostbare exploitatie, beheer, onderhoud, afschrijving en risicovolle overheidsontwikkeling zijn niet nodig en betaling vindt maandelijks plaats o.b.v. feitelijk geleverde prestaties;

  • De feitelijke (operationele) bediening kan (grotendeels) worden uitgevoerd door private partijen die zich hierin hebben gespecialiseerd en dit heel efficiënt kunnen doen doordat zij hun landelijke diensten kunnen uitvoeren voor meerdere overheden en meerdere domeinen;
  • Bediencentrales van verschillende overheden, bijvoorbeeld in een regio, kunnen slim worden gecombineerd zodat de totale tijd dat een gezamenlijke bediencentrale inclusief de medewerkers ‘in de wachtstand’ beperkt is;
  • Domeinen kunnen slim worden gecombineerd om de (netwerk)prestaties te verbeteren, zoals het afstemmen van een brugopening op de drukte op de weg, of de (in- en uitstroom) van het parkeren op managen van verkeer in steden. Dit draagt nog verder bij effectieve en efficiënte uitvoering van beleidsdoelen.

Publicatie delen

LinkedIn E-mail