Kennisplatform iAMPro verbinder van assetmanagement

Onze collega's hebben een mooi stuk mogen schrijven in de nieuwste versie van OTAR. In dit stuk wordt ingegaan op iAMPro als verbinder van assetmanagement. Lees in het artikel wat iAMPro is en hoe wordt toegepast.

"In de wereld van infrastructuur is assetmanagement een ‘hot topic’. Diverse overheidsin- stanties zijn hard aan het werk om - conform het gedachtengoed van de NEN-ISO-55000 - assetmanagement te implementeren. Deze norm gaat vooral in op wat je moet doen voor goed assetmanagement. Een beetje vreemd, omdat de exploitatie van de ‘spullen’ in de openbare ruimte zeker niet nieuw is. Het verschil is echter dat overheden meer en meer inzichtelijk moeten maken waarom er waar geld naartoe gaat. De behoefte ontstaat om samen kennis te delen, te verbeteren en deze te borgen op één plek. Kennisportaal iAMPro is ontwikkeld om in deze leemte te voorzien."

Bron: OTAR uitgave 1-2015, www.otar.nl

Zie de bijlage van dit bericht voor het gehele stuk in OTAR.

DON Bureau in OTAR 1 - 2015

Wat is assetmanagement?

Publicatie delen

LinkedIn E-mail