Essay: plaats en waarde van NEN 2767 in de bouwprocesketen

De afgelopen jaren zijn veel opdrachtgevers, zoals de Rijksgebouwendienst, Rijkswaterstaat, Dienst Vastgoed Defensie, provincies grote gemeentes, waterschappen en havenschappen, van activiteit gestuurd opdrachtgeverschap overgegaan naar regie voerend opdrachtgeverschap. Dit heeft veel consequenties voor de opdrachtgever, maar ook voor de opdrachtnemer. Diverse functionarissen aan opdrachtgeverszijde hebben samen een essay geschreven over de rol van normalisatie - de norm NEN 2767 'conditiemeting' in het bijzonder - binnen de ontwikkelingen die zich momenteel afspelen binnen de sector. In editie 2013-7 van OTAR is dit Essay opgenomen op pagina 35 t/m 38. Bent u geïnteresseerd?

Lees hier het artikel

Lees hier het artikel

Publicatie delen

LinkedIn E-mail