Bestaande tunnels en de tunnelwet

De laatste jaren heeft de aanleg van wegtunnels veel maatschappelijke en politieke aan- dacht gekend. Maar hoe zit het met bestaande wegtunnels? Ook die vallen binnen afzienbare tijd onder het regime van de Tunnelwet. Een wet die invulling vereist voor het vraagstuk ‘Aantoonbaar Veilig’. In editie 2013-2/3 van OTAR heeft Hans Janssens van D.O.N. Bureau hier een artikel aan gewijd. OTAR editie 2/3 betreft een speciale uitgave met diverse artikelen binnen het tunneldomein.

Publicatie delen

LinkedIn E-mail