Integraal naar een duurzame samenleving!

We staan aan het begin van een ingrijpende en fundamentele transformatie naar een duurzame samenleving. Nationaal en mondiaal beleid stelt dat we op korte termijn aan de slag moeten gaan met de energietransitie, klimaatadaptatie en een circulaire economie. Dit vraagt om maatregelen op lokaal niveau waarbij gestuurd moet worden op een integrale aanpak van deze duurzame én andere uitdagingen.Verschillende ruimtelijke en organisatorische uitdagingen, zoals ruimtelijke verschillen en een beperkt budget, maken het lastig om de transities lokaal en integraal te implementeren. In de praktijk blijkt dit daarom een zeer uitdagende opgave.

De oplossing

Bij DON Bureau hebben wij de missie om deze uitdagingen te overwinnen en te zorgen dat duurzame maatregelen wél tot uitvoering komen. Hiervoor gebruiken wij het Adviesmodel Duurzame Ontwikkeling. Dit model bestaat uit meer dan 175 maatregelen voortgekomen uit verschillende sectoren zoals groen, water en energie. Elk van deze maatregelen levert op lokale schaal een bijdrage aan de drie duurzame uitdagingen; energietransitie, klimaatadaptatie en een circulaire economie.

Het Adviesmodel is gebaseerd op 4 stappen. Eerst voeren we een gebiedsanalyse uit waarin we de fysieke kenmerken, beleidsvraagstukken en stakeholders in het gebied in kaart brengen. Vervolgens filteren we de maatregelen op basis van de toepasbaarheid, wenselijkheid en haalbaarheid. Hiervoor gebruiken we de gegevens uit de gebiedsanalyse. Als laatste stap zoeken we naar meekoppelkansen. Hiermee geven we inzicht in maatregelen die tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden of maatregelen die elkaar kunnen versterken. Stap 4 is het opstellen van het advies op basis van de verzamelde kennis.

Met deze 4 stappen maken we in een kort tijdsbestek inzichtelijk welke maatregelen er lokaal toegepast kunnen en moeten worden. Het integrale perspectief zorgt daarbij voor vernieuwende. Door het Adviesmodel in de verkenningsfase van een project uit te voeren, wordt het voor opdrachtgevers eenvoudiger om de maatregelen ook daadwerkelijk te implementeren in de plannings- en uitvoeringsfase. Zo kunnen we samen de stap zetten naar een duurzamere samenleving!

Projecten

We hebben met ons Adviesmodel al enkele opdrachtgevers kunnen ondersteunen in hun duurzame ambities. Het Adviesmodel Duurzame Ontwikkeling hebben we in de volgende cases toegepast:

Ons integrale perspectief heeft in deze projecten gezorgd voor nieuwe inzichten. Hier is dan ook uit gebleken dat onze aanpak een zeer interessant uitgangspunt is voor de duurzame invulling van een gebied. Daarnaast is de output van de pilots gebruikt om inzichtelijk te krijgen waar het adviesmodel in uitgebreid kan worden.

Ontwikkelingen

Naast het uitvoeren van projecten, zijn we ook bezig met nieuwe ontwikkelingen en de optimalisatie van het Adviesmodel. Hiervoor houden we nieuwe maatregelen en onderzoeken op dit gebied continu in de gaten. Daarnaast zijn we zijn op dit moment bezig met de volgende ontwikkelingen:

Contact

Heeft u een uitdagende case waarin we iets voor elkaar kunnen betekenen, wilt u meer informatie over ons project, of heeft u zin om te sparren over dit onderwerp? Neem dan contact op met Jorg of Tom!