Waar kansen blijven liggen

shutterstock_1200599932-720x468

Waar kansen blijven liggen


Het beheer van de openbare ruimte gebeurt in een complexe omgeving, voorzien van een sausje politiek, in een staande organisatie. Dat we zo goed presteren, heeft alles te maken met de verbindingen die mensen leggen. Het Nieuwe assetmanagement vertelt over hoe we kunnen meebewegen met de veranderende wereld, door in verbindingen te investeren. De website www.hetnieuweassetmanagement.nl voorziet je regelmatig van inspiratie om hiermee aan de slag te gaan. Met deze week:

Waar kansen blijven liggen

Als een organisatie groot is, dan ontkom je er niet aan om het op te delen in verschillende groepen. De vuistregel in een harkjesorganisatie luidt dat een manager zo’n 25 mensen kan aansturen. Andere organisaties doen aan celdeling. Zodra het aantal mensen in de groep groter is dan zestien, wordt de groep in twee gelijke delen verdeeld. Elke groep ontwikkelt een eigen cultuur. Dit wordt onder meer gevormd door het werk dat de mensen verrichten en de manier van aansturing.

Het onderzoekstrio Tiziana Casciaro, Amy C. Edmondson en Sujin Jang voerde een internationaal onderzoek uit naar waardecreatie voor de klant. Op de vraag waar de grootste kansen liggen, was het antwoord steevast: ‘In de samenwerking tussen mensen, afdelingen en bedrijfsonderdelen’.

Lees verder op: Waar kansen blijven liggen