Waarom een gemeente de nieuwe beheersystematiek Openbare Ruimte moet adopteren

Het goed functioneren van de Openbare Ruimte is cruciaal. Beheer behelst meer dan schoon, heel en veilig. Het is een samenspel tussen bouwen, onderhouden en dienstverlenen. Je doet het samen met gebruikers en externe beheerders. En heel belangrijk: je kunt de openbare ruimte inzetten bij maatschappelijke vraagstukken.

De verantwoordelijken binnen het beheersgebied openbare ruimte binnen een gemeente geven een goed beeld van de huidige organisatievorm. Deze bestaat vaak uit een afdeling beleid, programmeren en integraal plannen, een afdeling voorbereiding & planning en aparte beheerders voor groen, verhardingen en kunstwerken. Per vakgebied kan er ook nog een apart beheersysteem actief zijn.

Je zou denken, we hebben toch alles onder controle?

Totdat de verantwoordelijke vragen moet beantwoorden als:

  • Wat zal het effect zijn op 10% bezuinigingen op het beheer van de openbare ruimte en welke risico’s gaan we dan lopen?
  • Waar ligt de hoogste prioriteit bij vervangingen en waarom?
  • Welke scenario’s zijn er mogelijk binnen de doelen van onze organisatie?

CROW heeft een nieuwe Beheersystematiek Openbare Ruimte ontwikkeld, samen met de partners RHDHV en DON Bureau. Vragen van bestuurders kunnen met deze beheersystematiek beter worden beantwoord en onderbouwd. De BS-OR helpt u om te groeien naar één team Openbare Ruimte en om handen en voeten te geven aan assetmanagement.

De beheersystematiek gaat de beheerder en/of regisseur ook helpen door betrouwbare voorspellingen te creëren en een betrouwbaardere begroting voor alle vakdisciplines en dat geïntegreerd. Net zoals het de beheerder en/of regisseur helpt om scenario’s op te stellen.

Het mooie van de beheersystematiek is dat het één werkwijze is voor alle vakgebieden. Het is een generieke aanpak. Om toch voor verdieping per vakgebied te zorgen, zijn er ook specifieke beheersystematieken ontworpen. De Beheersystematiek Verhardingen is de Wegbeheersystematiek die op maat gemaakt is voor de BS-OR. Er is een Beheersystematiek-Groen in ontwikkeling en er zijn eerste stappen gezet op weg naar een Beheersystematiek-Kunstwerken. Allemaal onderdeel van de Beheersystematiek Openbare Ruimte.

Als u als verantwoordelijke OR of als beheerder/regisseur dit leest dan zult ongetwijfeld denken: ja, ja en hoe gaan we dit dan doen?

Daarvoor kunt u contact opnemen met de adviseurs van DON Bureau en RHDHV.

Meer informatie

Meer lezen over de Beheersystematiek Openbare Ruimte? Kijk dan hier.

Wil je graag een introductie van de Beheersystematiek Openbare Ruimte in jouw organisatie? Klik hier voor de mogelijkheden.

Wil je de interactieve plaat voor jezelf zien? Klik dan hier.