Door:

Van stoeptegelmanagement naar integraal werken

Er zijn veel afdelingen en teams betrokken bij het beheer van de openbare ruimte. De primaire focus ligt bij het eigen verantwoordelijkheid. Maar wie let nu op het geheel en de samenhang? De focus van 'ieder voor zich' heet stoeptegelmanagement. Herkenbaar? Complexe vraagstukken vergen een multidisciplinaire ketenbenadering. Dat is voor veel afdelingen een uitdaging. Wie moeten we hierbij betrekken en hoe zorgen we voor afstemming? De nieuwe CROW Beheersystematiek Openbare Ruimte is een nieuw hulpmiddel om hierin te voorzien.

De Beheersystematiek geeft een samenhangend overzicht van alle stappen die van belang zijn voor het beheer van de openbare ruimte. De kracht zit in dezelfde werkwijze voor alle vakgebieden, waarbij elke vakgebied natuurlijk haar eigen specifieke uitwerking heeft. Alle beheerders werken aan dezelfde doelen en kennen de samenhang met andere activiteiten. Integraal werken is namelijk niet een keertje gaan overleggen met een andere afdeling, maar op alle fronten samenwerken aan dezelfde doelen. De werkwijze van Beheersystematiek Openbare Ruimte helpt hierbij.

In de beheersystematiek wordt op verschillende manieren aangegeven hoe de activiteiten samenhangen met andere activiteiten. Onder meer in een interactieve plaat. Door een product of activiteit te selecteren is meteen zichtbaar waar de relatie zit met producten en activiteiten in andere processtappen en dus afstemming nodig is. Op deze wijze ondersteunt de beheersystematiek een integrale werkwijze.

Meer informatie

Meer lezen over de Beheersystematiek Openbare Ruimte? Kijk dan hier.

Wil je graag een introductie van de Beheersystematiek Openbare Ruimte in jouw organisatie? Klik hier voor de mogelijkheden.

Wil je de interactieve plaat voor jezelf zien? Klik dan hier.