Meer duidelijkheid met BS-OR

In de openbare ruimte acteren meerdere vakdisciplines met elkaar. De vakdiscipline groen heb ik vanuit mijn rol als commissielid bij NEN 2767 altijd interessant gevonden. Het onderwerp voor mijn blog was dan ook snel gevonden.

Nieuw in de Beheersystematiek Openbare Ruimte van CROW is de ontwikkeling van een Beheersystematiek Groen. Naast het feit dat je met de Beheersystematiek Groen een CROW-label hebt en daardoor soepeler budget kunt krijgen van het bestuur, heeft de BS-OR nog meer voordelen. En dat heeft te maken met de gestandaardiseerde processtappen en activiteiten & producten per processtap in de beheersystematiek. Beheerders in organisaties die deze standaard adopteren gaan hetzelfde werken en nog veel belangrijker; afdelingen worden verbonden met elkaar doordat deze standaard inzichtelijk maakt waar welke informatie vandaan moet komen om een activiteit uit te voeren en waar het resultaat van een activiteit voor wordt gebruikt.

Laatst hoorde ik een voorbeeld over bermen langs de weg en ik moest aan de BS-OR denken. In dit voorbeeld moeten meerdere afdelingen samenwerken om resultaten te behalen. Het gaat over biodiversiteit in de bermen. Je weet wel, mooie bloemen in de bermen. Reguliere bermen bevatten vaak gras als hoofdcomponent en worden twee keer per jaar geklepeld. Het maaisel blijft liggen en composteert. Voordelig qua kosten, maar bloemen zijn mooier, beter voor de biodiversiteit en hoeven minder gemaaid te worden.

Welke stappen kan een organisatie nemen om deze wens tot uitvoering te krijgen? De BS-OR helpt daarbij. Er is een lijn van activiteiten aangebracht die ervoor zorgt dat de doelen van de organisatie tot uitvoering komen. De overkoepelende doelen worden eerst per vakgebied uitgewerkt. Het grote pluspunt is dat alle beheerders dezelfde integrale doelen hierbij voor ogen hebben. Iedereen bepaalt op welke wijze een bijdrage gewenst is vanuit een bepaald vakgebied. De activiteit ‘raakvlakkenmanagement’ zorgt voor de onderlinge afstemming in de beheerstrategieën per vakgebied. En het Afwegingskader geeft aan hoe belangrijk de organisatie het doel van biodiversiteit vindt.

In mijn maaivoorbeeld kan de organisatie kiezen om in plaats van twee keer per jaar te klepelen slechts één keer per jaar te maaien, het maaisel af te voeren en bloemen in te zaaien. Deze strategie moet worden doorgezet naar het onderhoudscontract en daar is op z’n minst de afdeling Inkoop bij betrokken. Vervolgens is het nodig om periodiek te monitoren of de aanpak tot meer biodiversiteit in de bermen leidt en welk effect dat heeft op het ecosysteem. We willen immers wel dat de genomen maatregelen voldoende bijdragen aan de doelen van de organisatie. Hier is afstemming nodig met de beleidsmensen en mogelijk bestuurders. Dankzij de activiteiten uit de beheersystematiek wordt de plan-do-check-act-cirkel gesloten.

Meer informatie

Meer lezen over de Beheersystematiek Openbare Ruimte? Kijk dan hier.

Wil je graag een introductie van de Beheersystematiek Openbare Ruimte in jouw organisatie? Klik hier voor de mogelijkheden.

Wil je de interactieve plaat voor jezelf zien? Klik dan hier.