Door: Peter den Otter RHDHV

BS-OR en het belang van data op orde

Het CROW heeft de nieuwe Beheersystematiek Openbare Ruimte (BS-OR) vrijgegeven. Deze systematiek geeft uniforme handvatten aan het integraal beheer van objecten en bevat standaard producten, processtappen en activiteiten. Om deze systematiek goed en betrouwbaar toe te passen zijn actuele gegevens van de openbare ruimte onmisbaar.

Het beheren van de gegevensdata is echter vaak een onbemind kindje. Men snapt wel dat data belangrijk zijn, maar het vergt aandacht en het is niet de meest aansprekende activiteit. Dus nemen we genoegen met een beperkte actualiteit. Uitspraken als "We hebben de data voor 90% op orde" wordt veel gehoord. We kruisen de vingers dat dat ook echt zo is.

Data zijn van groot belang, ook voor de BS-OR. Het vormt het fundament voor alle beleids- en beheervraagstukken zoals: Wat hebben we in beheer, wat is de kwaliteit van de buitenruimte, hoeveel financiële middelen hebben we nodig en hoe voldoen we aan de beleidsuitgangspunten? Zonder goede actuele data zullen de antwoorden op deze vragen aan kracht verliezen.

Een bijkomend aandachtspunt is de kwaliteit van data. Wanneer er onvoldoende gegevens over de assets worden vastgelegd, kunnen we de vragen niet betrouwbaar beantwoorden. Bij teveel data vastleggen ontstaat een ander risico: alles wat vastgelegd wordt, moet ook actueel gehouden worden en ook die activiteit ontsnapt aan de aandacht. Het resultaat is dat de kwaliteit van de data zienderogen daalt.

Een voorbeeld: Ik wil weten wat de beheerkosten zijn van al het gras in mijn gemeente. Ik heb in mijn gegevensbestand echter maar 90% van het areaal zitten, waarbij tevens geen onderscheid is gemaakt tussen intensief en extensief beheerd gras. Ik heb ook niet vastgelegd welke beeldkwaliteit het object moet hebben. Hierdoor zijn mijn berekeningen beduidend minder betrouwbaar, dan wanneer ik de gegevens wel compleet en actueel zou hebben.

Daarom pleit ik voor twee hoofdzaken:

  1. Behandel data als een beheerasset, net zoals een weg of een boom. Bepaal een goed beheerproces (strategie), leg eigenaarschap, taken en verantwoordelijken vast en zorg voor besef en betrokkenheid in de organisatie. Controleer regelmatig het proces en de (kwaliteit van) data en stuur bij waar nodig.
  2. Bepaal aan de hand van de beheerprocessen uit de Beheersystematiek Openbare Ruimte wat de informatiebehoefte is en welke data daarvoor nodig is. Denk hierbij ook aan de mogelijkheden van big data en het aan elkaar linken van (interne en externe) data - zoals BAG- en BGT- gegevens. Leg alleen de benodigde data vast en houd dat actueel. Dit geeft een goede kwaliteit van data en voorkomt dat er overbodige data wordt vast gelegd en beheerd.

De Beheersystematiek Openbare Ruimte leunt nadrukkelijk op een goed databeheer. Daarom is de kwaliteit van de data een go/no go-moment. Pas vanaf een acceptabele datakwaliteit kan de Beheersystematiek Openbare Ruimte waarde toevoegen aan het beheerproces. Aan de slag dus.

Meer informatie

Meer lezen over de Beheersystematiek Openbare Ruimte? Kijk dan hier.

Wil je graag een introductie van de Beheersystematiek Openbare Ruimte in jouw organisatie? Klik hier voor de mogelijkheden.

Wil je de interactieve plaat voor jezelf zien? Klik dan hier.

Deze blog is geschreven door

Peter den Otter RHDHV

+31 6 15 09 30 62