Rust en kapstokjes

Op een mooie herfstdag reis ik af naar midden Limburg voor een gesprek over de Beheersystematiek Openbare Ruimte. Buiten in het zo...

Blog lezen

Versteviging rol Assetmanager

Martin Rodenburg RHDHV

Vandaag heb ik voor het eerst kennisgemaakt met de Beheersystematiek Openbare Ruimte van iAMPro en de daarbij behorende interactie...

Blog lezen

Meer duidelijkheid met BS-OR

In de openbare ruimte acteren meerdere vakdisciplines met elkaar. De vakdiscipline groen heb ik vanuit mijn rol als commissielid b...

Blog lezen

BS-OR alleen voor grote gemeenten? Welnee!

Lennert van Dien RHDHV

Toen ik de CROW-kennismodule opende waarin de nieuwe Beheersystematiek Openbare Ruimte (BS-OR) is opgenomen, vond ik de hoeveelhei...

Blog lezen

Het geheim van de lerende organisatie

Monitoren en evalueren als structureel onderdeel van beheer

Help! “De scope van het project wordt tussentijds aangepast, we redden...

Blog lezen

Risicomanagement in de BS-OR

Eric Delhez RHDHV

Het beheren van de openbare ruimte kende nog nooit zo veel dynamiek als nu. Het beheervak staat bol van de ontwikkelingen, bijvoor...

Blog lezen

Waarom een gemeente de nieuwe BS-OR moet adopteren

Het goed functioneren van de Openbare Ruimte is cruciaal. Beheer behelst meer dan schoon, heel en veilig. Het is een samenspel tus...

Blog lezen

Van stoeptegelmanagement naar integraal werken

Er zijn veel afdelingen en teams betrokken bij het beheer van de openbare ruimte. De primaire focus ligt bij het eigen verantwoord...

Blog lezen

BS-OR en het belang van data op orde

Peter den Otter RHDHV

Het CROW heeft de nieuwe Beheersystematiek Openbare Ruimte (BS-OR) vrijgegeven. Deze systematiek geeft uniforme handvatten aan het...

Blog lezen