De meerwaarde van integraal werken

Schermafbeelding 2020-10-08 om 14.43.16 (002)

Met het Adviesmodel Duurzame Ontwikkeling maken we in korte tijd inzichtelijk welke duurzame maatregelen op een specifieke locatie optimaal bijdragen aan lokale vraagstukken. Mooie woorden, maar wat levert het nou precies op? Waarom is het zo relevant? En - misschien wel het belangrijkst - wat kan je ermee? Deze vragen hebben we voorgelegd aan twee van onze opdrachtgevers: Marco Berkhout (provincie Noord-Holland) en Wiebe Oosterhoff (gemeente Rotterdam). In deze blog nemen we je mee langs de projecten die we voor hen uit hebben gevoerd, het advies dat wij hierin hebben gegeven en beantwoorden we de genoemde vragen.

De projecten

In Noord-Holland is aan de hand van het Adviesmodel een integrale verkenning uitgevoerd voor twee mogelijke zonneparklocaties. De potentie van deze locaties wordt verkend als onderdeel van de RES Noord-Holland Zuid. Omdat de RES nu in de fase komt waarin de ambities praktisch vertaald moeten gaan worden, is dit ‘hét moment om te kijken welke duurzame maatregelen hier met de zonnepanelen gecombineerd zouden kunnen worden’, aldus Marco Berkhout, trekker van deze RES.

Voor de gemeente Rotterdam hebben we een verkenning uitgevoerd in de buurt Reyeroord. De komende jaren zal deze buurt heringericht gaan worden. Aan ons de taak om met het Adviesmodel te kijken hoe de gemeentelijke ambities en beheeropgaven bij deze herinrichting integraal kunnen worden aangepakt met de wensen van omwonenden en lokale klimaatuitdagingen (o.a. verminderen wateroverlast, aantrekkelijkere buitenruimte, verhogen veiligheidsgevoel).

Uitkomst

Uit beide projecten bleek dat het Adviesmodel Duurzame Ontwikkeling een erg complete en integrale tool is om de mogelijkheden in een gebied te verkennen. De opdrachtgevers waren dan ook zeer te spreken over ons advies, onder andere door de nieuwe inzichten die het bood. Het bleek op de Noord-Hollandse zonneparklocaties bijvoorbeeld mogelijk om een extra wateroppervlak te creëren onder de zonnepanelen. Dit zorgt voor extra waterberging, wat op basis van de gebiedsanalyse zeker nodig bleek te zijn. Dat niet alleen: het wateroppervlak zorgt ook voor verkoeling van de panelen, waardoor het rendement hoger wordt.

In Rotterdam hebben we ook dit soort slimme koppelingen kunnen adviseren. Zo zijn er verschillende maatregelen geadviseerd die de huidige en toekomstige waterproblematiek tegen kunnen gaan, zoals verticale watertanks, wadi’s en helofytenfilters. Door de combinatie van dit soort maatregelen kan het hemelwater lokaal beter worden vastgehouden, geborgen én benut. Hierdoor verminder je niet alleen de wateroverlast, maar verminder je ook de vraag naar water. Een ander voorbeeld is het toevoegen van extra bankjes met geïntegreerde zonnepanelen. Hiermee maak je de groene ruimte aantrekkelijker en wek je hernieuwbare energie op. Zo kan er met één maatregel voorzien worden in de wensen van de omwonenden én de ambities van de gemeente!

Het resultaat

Door dit soort oplossingen heeft ons advies beide opdrachtgevers positief verrast. Berkhout: ‘door te laten zien welke maatregelen juist wél of juist níet toepasbaar, creëert het advies duidelijkheid. Niet alleen voor mij als opdrachtgever, maar ook voor besluitvormers. Op basis hiervan konden er betere keuzes gemaakt worden voor de juiste zonneparklocaties en de multifunctionele invulling hiervan’.

De gemeente Rotterdam was zeer te spreken over de bijzonder complete en integrale aanpak en ‘de goede spiegel’ die het advies daardoor bood. Het Adviesmodel is in hun ogen dan ook zeer geschikt om de duurzame mogelijkheden voor een gebied inzichtelijk te maken. Zeker in de plan-van-aanpakfase van een project. Het advies biedt in die fase ‘een zeer compleet afwegingskader om te bepalen in welke mate op welke (duurzame) opgaven in wordt gezet’, aldus Wiebe Oosterhoff (gemeente Rotterdam).

Daarnaast kunnen we vanuit onze integrale aanpak slimme koppelingen leggen tussen verschillende maatregelen. Hierdoor kunnen (meekoppel)kansen worden benut die zouden blijven liggen wanneer er sectoraal gewerkt blijft worden. Het advies geeft zo een gegronde reden om nu, met z’n allen, integraal met de transities aan de slag te gaan.

Ons Adviesmodel Duurzame Ontwikkeling is dus een bruikbare tool, waarmee we echt bij kunnen dragen aan de realisatie van duurzame ambities. En dat alles in een relatief korte tijd met weinig belasting voor de opdrachtgever. Berkhout: ‘het is misschien een extra stap, maar het levert je wel veel op in het project én in het proces’.