peter

Peter Vriends

T 06 - 19 03 93 59 stuur mij een e-mail bekijk mijn LinkedIn profiel

Peter Vriends

Er gebeurt op het moment veel in het assetmanagement. Deze ontwikkelingen vind ik op zichzelf al enorm boeiend, maar wat mij vooral energie geeft is de grote hoeveelheid kennis en data die beschikbaar zijn over het inzetten van infrastructurele voorzieningen en de behoeften en belangen in een gebied. Er komen steeds meer technieken beschikbaar die ons gaan helpen om relaties te leggen tussen de data. Dit geeft ons nieuwe inzichten en kennis. Voor het vervoeren van mensen en goederen biedt dit kansen om waarde te creëren voor onze generaties en de toekomstige generaties.

Mijn passie hierin is leren van elkaar en met andere spelers, die een actieve rol hebben in het assetmanagement, inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld in vervoersbehoeften en vervoersmiddelen) en gebruik maken vernieuwende technieken die het werk slimmer maken. Een gezamenlijke informatievoorziening zie ik als onderscheidend onderdeel om te zorgen voor duurzame voorzieningen die van onschatbare waarde zijn voor de groei en kracht van onze economie. Immers buiten werken we aan een en dezelfde infra, waarom digitaal dan ook niet?

Ik wil hiermee een bijdrage leveren in het vervoeren van mensen en goederen door het optimaal faciliteren van de infrastructurele voorzieningen en daarmee iedereen de mogelijkheid bieden het beste te halen uit ieder moment, altijd en overal.

Betrokken bij de volgende projecten

Betrokken bij de volgende publicaties